Det er med stor skuffelse vi ser at Fiskeridirektoratet går tilbake på økningen i aktivitetskravet for full Kongekrabbe kvote, men det er på en måte også forståelig når sånne forandringer i regulering skal komme en måned før årets slutt. Vi ber om forutsigbarhet derfor kommer vi med følgende krav.

Vi ber med dette om at Fiskeridirektoratet går ut med at ei økning vil komme fra 2025 allerede nå, dette vil da gi alle tid til å tilpasse seg fremtidig regulering i kvoteåret 2024.

Jon-Atle Bjørnø, LederSørøy/Loppa Fiskarlag

Videre krever vi at oppsatt økning følges slik at kravet fra 2005 vil bli 400.000 kroner for full kvote. I denne reguleringen må det også komme med at det settes ett skille mellom blad A og Blad B fiskere da vi mener det er heilt feil at en fisker med fiskeri som biyrke skal ha like rettigheter som med fiskeri som hoved yrke.

Ved og følge dette vil en ikkje komme i en situasjon der en igjen må trekke forslag på grunn av at fiskeren ikkje får tid til å omstille seg, vi håper dere tar dette til følge slik at en kan komme i mål med planlagt regulering fra kvoteåret 2025.