Innbygd element

Der snakker de om hvilke utfordringer fiskeriene hadde under krigen, og hva det var som endret seg.

I podkasten får man høre fiskeriforsker Bjørn-Petter Finstad og seniorforsker fra Fridtjof Nansens Institutt, Anne-Kristin Jørgensen.

– Endringen på fiskebrukene er ett av temaene som Finstad kommer inn på. På flere av fabrikkene ble det brukt tvangsutskrevet arbeidskraft og tvangsarbeidere, og det ble produsert 140 tonn filet i døgnet, fremholder Rigmor.

Rigmor Anna Dava og Åshild Eliassen har laget podkastserien Fiskeribølgen. FOTO: TONY GULLA SIVERTSEN

Økonomisk samarbeid

Åshild understreker at det neppe er allment kjent at tyskerne satset på filetindustrien og etablerte flere filetfabrikker i Nord-Norge .

– Anne-Kristin Jørgensen kommer inn på paralleller mellom det økonomiske samarbeidet mellom Tyskland og Norge under andre verdenskrig, og samarbeidet mellom Russland og Norge i dag, sier hun.

Gunnar Maan fra Andenes og Jens Steffensen fra Nøss – var tenåringer da krigen brøt ut.

– Gunnar Maan forteller blant annet om hva som skjedde etter at en av sønnene til JP Skotnes kom ned på kaia for å lære russisk av russefangene. Jens Steffensen forteller om Rasmus Rydningen, en av de sju fiskerne som ble bortført av en russisk ubåt og tatt med til Sovjet i april 1942, sier Rigmor.

Andenes havn, juli 1936. Fiskebruk på rekke og rad. I forgrunnen slippen, der spermasettkvalene ble dratt på land under krigen. FOTO: WIDERØE FLYFOTO AS.

Brente penger

Yngve Fredheims bestefar hadde to fiskebruk og butikk.

– Han bekrefter historien om at bestefaren brente en hel kasse med penger han hadde tjent under krigen, sier Rigmor.

– Dag Bjørn Norvoll fulgte nøye med på det som foregikk. Det ble store problemer når garnbruket ble dårlig. Noen båter måtte slutte å ro, og de måtte se seg om etter annet arbeid. For noen ble det føring for tyskerne, for andre ble det tyskarbeid på land. sier hun.

Opptak med russisk fange

Dagfinn Skogvoll var nærmeste nabo til baptistkirka på Andenes, der russiske krigsfanger var internert. Om kveldene kunne de høre russerne synge. I episoden får lytterne høre et opptak med Igor Trapitsin, en russisk krigsfange som laget tekster og melodier mens han var krigsfange forteller Åshild.

– Legg gjerne igjen en kommentar, oppfordrer de.