Problemstillingen med hvaltittere som kommer for nært fiskefartøyer ble tydelig illustrert for en tid tilbake, da en inspektør fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste filmet turister som var nær ved å bli slukt av sildepumpa som lå ved skutesida til «Nordhavet» på Kvænangen.

Det ble samtidig kjent at Fiskeridirektoratets forslag til hvalsafariforskrift lå på fiskeriministerens bord, klar til å ekspederes. Det har han nå gjort, og hvalsafarinæringa har nå fått klare avstandsgrenser å forholde seg til.

Mens en safaribåt må holde seg minst 370 meter unna et fiskefartøy eller aktivt fiskeredskap, må en dykker eller kajakkpadler holde seg minst 750 meter unna, slås det fast i forskriften.

Fornøyd

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen er svært fornøyd med at det kom en slik forskrift.

– Ja, dette er noe jeg hilser velkommen. Jeg har ikke problem med å forstå at det er fascinerende å følge hvalen, samtidig er det tilnærmet umulig for en skipper å se aktivitet inn til båt og not for eksempel under sildefiske inne i fjordene. Det er derfor helt nødvendige avklaringer som nå kommer. Mitt håp er nå at de tydeliggjøringene som kommer fra våre myndigheter er med på å bidra til at det blir tryggere for både dem som følger hvalen og vi som følger silda å gjøre våre oppgaver, sier Kjell Ingebrigtsen.

Bare flaks

– Våre medlemmer har opplevd en rekke kritiske situasjoner der det bare er flaks at personer i vannet ikke har blitt skadet, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han er derfor svært positiv til at det tydeliggjøres at det er fare forbundet med opphold nær fiskeriaktivitet.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik offentliggjorde i går at han nå har effektuert forslaget om en egen forskrift som skal regulere hvalsafarinæringen. Denne knesetter blant annet minsteavstander mellom turistvirksomhet og fiskerivirksomhet,