Norges Sildesalgslag avholder sitt årsmøtei Bergen torsdag og fredag.

Du kan se opptak fra møtes første dag på denne linken, og du kan følge årsmøtets andre dag i live-video fra klokka 09.00.

Programmet for årsmøtet er som følger:

Torsdag 5. mai

Kl. 09.00 – 10.00 Åpning

Musikalsk innslag – Endre Nordvik

Ordfører Ivar Andreassens tale

En hilsen fra ordføreren i Bergen, Rune Bakervik

Kl. 10.00 – 10.15 Konstituering

Pause

Kl. 10.30 – 11.00 Årsrapporten for 2021

Kl. 11.00 – 12.00 Regjeringens fiskeripolitikk

Innlegg ved Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 – 13.30 Administrasjonens orientering

Innledning ved daglig leder Paul Oma

Kl. 13.30 – 14.45 Presentasjon av Sildelagets markedsplass

Salgsdirektør Knut Torgnes

Innledninger ved Otto Gregussen, Gregussen Fiskerirådgivning og Fagsjef fangstbasert industri Helene Kristoffersen, Sjømatbedriftene

Pause

Kl. 15.00 – 16.00 Vedtektsendringer – Presentasjon ved Lars Ove Stenevik

Øvrige årsmøtesaker forts.

Kl. 16.00 - Gruppemøter

Kl. 19.00 Festmiddag

Fredag 6. mai

Kl. 09.00 – 10.00 Pelagisk ressursforskning ved Havforskningsinstituttet

Innledning ved adm dir Nils Gunnar Kvamstø og fagdir Geir Huse

Kl. 10.00 – 11.00 Vedtektsendringer forts

Kl. 11.00 – 12.00 Årsmøtesaker og valg

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Avslutning