Filmopptaket er gjort av en av Fiskeridirektoratets inspektører som var om bord på en sildebåt i Kvænangen. Mens båten er i ferd med å avslutte, og senker pumpa ned for å spyle gjennom systemet kommer to dykkere svømmende bort til båten. Ifølge NRK følger de to trolig en hval, og har ingen anelse om hvilken fare de er i ferd med å utsette seg for.

Kunne omkommet

Mannskapet rekker å få stengt av pumpa tidsnok til å unngå katastrofen. Leder for Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet, Rolf Harald Jensen er ikke i tvil om at dette kunne fått et alvorlig utfall.

– Det som kommer i umiddelbar nærhet vil bli sugd opp. Også en dykker om man kommer for nært. I dette tilfellet var de altfor nære. De kunne gått i pumpa og risikert å omkomme. Det er såpass sterke krefter i den at det er fare for liv og helse, sier Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratet til NRK.

Episoden fant sted søndag ettermiddag, da "Nordhavet" avsluttet fisket inne på Kvænangen. Les hvordan skipper Jørn Hermansen opplevde hendelsen her. (+)

Vil ha klare regler

Fiskeridirektoratet registrerer uønskede hendelser ukentlig der hvaltitterne kommer for tett innpå sildefiskerne.

– Her ser vi nok en gang dykkere som opptrer høyst kritikkverdig på fjordene i Troms. Om de er turister, forskere eller private vet vi ikke, men vi ser flere og flere slike tilfeller. Vi venter egentlig bare på at det skal gå galt, sier Jensen.

Fiskeridirektoratet har tidligere sendt ut forslag til klarere regler på høring, og gjentar nå sitt ønske.

Forskriften til regulering av hvalsafaribransjen ble oversendt fra direktoratet 23. september, og ligger nå til behandling i Nærings- og Fiskeridepartementet. (+)

– Vi roper varsku her og nå må det faktisk skje noe. Vi er oppriktig bekymret for at det skal gå galt. Det vanskeliggjør også arbeidssituasjonen for mannskap på fiskebåter. De må ta fokuset sitt bort fra det de faktisk skal gjøre og bruke energi på å følge med på folk som ikke kan passe på egen sikkerhet. I ytterste konsekvens er det fare for liv, sier Jensen til NRK.