Møtet åpnet klokka 10 00 tirsdag, og varer til onsdag kl 13 00.

Program:

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Hvordan kan fiskerinæringen bidra til økt verdiskaping av våre marine ressurser i det grønne skiftet?

Innledning ved utvalgsleder Kathrine Tveiterås, UiT Norges Arktiske Universitet

Innledning ved forskningssjef Bent Dreyer, Nofima

(sak 2 fortsetter etter lunsj)

Lunsj ca. 12:00

Innledning ved fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Innledning ved adm. direktør Svein Ove Haugland, Norges Råfisklag

Sak 3 Virksomhetsrapport 2021, pris og markedssituasjonen 2022

Innledning ved avd.direktør Charles A. Aas

Sak 4 Styrets beretning 2021 og kontrollkomiteens årsmelding 2021

Festmiddag kl. 19:00

----------------

Onsdag 11. mai kl. 09:00

Sak 5 Regnskap med revisjonsberetning

Innledning ved økonomidirektør Tommy Nygård

Sak 6 Vedtektsendring. Sammensetning av Råfisklagets styrende organer

Innledning ved adm. direktør Svein Ove Haugland, Norges Råfisklag

Sak 7 Vedtektsendring. Råfisklagets bestemmelser for åremål

Innledning ved Juridisk rådgiver Gerd Kristoffersen

Sak 8 Vedtektsendring. Avgiftssats kokte reker til konsum

Innledning ved økonomidirektør Tommy Nygård

Sak 9 Godtgjørelse revisor

Sak 10 Valg av revisor

Sak 11 Godtgjørelse tillitsvalgte

Sak 12 Valg av styre og kontrollkomité

Avslutning dag 2 ca. kl. 13:00, deretter lunsj