Møtet startet klokken 09 00 tirsdag, og har så langt inneholdt leder Jonny Berfjords åpningstale, samt innlegg av Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen, med flere.

Du kan lese hele Jonny Berfjords tale her.

Berfjord tok for seg flere tema, blant annet tilspisningen i bruken av havområder mellom fiskeriene og nye interesser som for eksempel vindkraft. Han tok også for seg kvotemeldingen, og slo fast at det er ei næring som nå står på vent og er utålmodig på en løsning.

- Næringen har stått i ventemodus siden Tveteråautvalgets innstilling i 2014. Vi venter på avklaringer rundt sentrale rammevilkår for utøverne i fiskeflåten. Viktige investeringer er det siste året satt på vent. Skal vi gjøre store investeringer for å nå miljømål og øke vårt bidrag til BNP, må vi få en avklaring på viktige rammevilkår.

Han dro frem tre stikkord i regjeringsplattformen:

  • Ressursfordelingen ligger fast.

  • Tilbakefall av strukturkvotene til fartøygruppene.

  • Deltakerlov og fiskesalgslagslov ligger fast.

- Jeg er enig i behovet for å forenkle dagens kvotesystem, og skape ro og stabilitet rundt strukturordningene for fiskeflåten. Kvotetakene er i hovedsak i tråd med Fiskebåts anbefalinger. At kvotetakene ligger fast i regjeringsplattformen lever vi med, selv om det i en skiftende verden bør være dynamiske virkemidler, og opp til den til en hver tid sittende regjering å vurdere.

Berfjord viste til at en bred politisk enighet om stabilitet i kvotefordelingen mellom fartøygruppene har vært den viktigste suksessfaktoren for overgangen fra en subsidiert næring til en lønnsom fiskeflåte.

- Det er viktig at arbeidet med et nytt kvotesystem skjer med utgangspunkt i premissene som er nedfelt i dagens kvotesystem, og som næringsutøverne har innrettet seg etter. Dette gjelder ikke minst stabilitet i kvotefordelingen, og tilbakefall av strukturkvoter til fartøygruppene. Her leverer regjeringen på alle punkt i regjeringsplattformen, - men ikke i Kvotemeldingen. Forhåpentligvis blir også opposisjonspartiene konstruktive bidragsytere. Jeg håper på et bredt politisk forlik, og at vi ikke får ytterligere politiske utsettelser, sa Berfjord i sin tale.