Innbygd element

Bambuskorallen er rødlistet og anses som sterkt truet. Som på land fungerer skogen under vann som et samlested for ulike arter og spiller en viktig rolle for økosystemet, skriver Havforskninga på sine facebooksider.