I en artikkel på Havforskningsinstiuttets sider, uttrykker mannskapet på "G.O. Sars" at det var meningsfullt å få yte bistand under søket etter det savnede helikopteret på Svalbard.