Fiskekjøperne langs skreiruta tar i disse dager imot fisk fra en armada av kystbåter, både hjemmeflåte og fremmedbåter.

Hos Myre fiskemottak kommer det på gode dager et femtitalls båter hver eneste dag, som betjenes av rundt 300 mennesker på land som jobber både døgnet og uka på tamp for å ta unna fangstene.