Men han er ikke i tvil om at dette er et riktig politisk vedtak som kan forsvares. Det har tidligere vært gjort forsøk med distritskvoter, men da ble området kvantumet skulle fordeles på så stort, at hele hensikten falt bort. Nå vil de spisse den nye distriktskvoten inn på Nordkyngregionen, og øremerke den foredling. Det kan bety at også Kjøllefjord kan dra nytte av fisken.