Endelig lukter det fisk på brukene. I Vesterålen meldes det om stadig økende skreifangster, spesielt for båtene som drifter langs eggakanten. Inne mot land er det ennå sparsomt, men nå er det like før. Se vår videoreportasje fra Myre.