Langs hele yttersida har det vært fisket godt med skrei denne sesongen. På innersida har fisket vært godt inn til Henningsvær, mens havet innover mot Solvær og Austnesfjorden har vært betegnet som labert.

Men denne uka begynte det å røre litt på seg rundt Svolvær, noe som gir fiskerne som drifter lengst øst i Lofoten håp om at skreien endelig har bestemt seg for å komme helt inn i Lofoten