Onsdag klokka 1200 legger Jernbanedirektoratet frem rapporten som er utarbeidet etter at regjeringen i februar i fjor ba om en ny utredning av Nordnorgebanen. Bestillingen av ny utredning var er en direkte oppfølging av regjeringens løfte i Hurdalserklæringen, og har sett på ulike konsepter for en bane mellom Fauske og Tromsø, med mulig sidespor til Harstad.

Konsekvenser

Jernbanedirektoratet ble bedt om å se utredningen i sammenheng med de tilstøtende jernbanestrekningene Ofotbanen og Nordlandsbanen, og beskrive konsekvenser for andre deler av jernbanenettet på både norsk og svensk side.

Prisvekst

Nå foreligger rapporten, og ifølge lekkasjer til NRK kommer Jernbanedirektoratet til at prislappen blir over 200 milliarder kroner, og at prosjektet blir for kostbart til at de vil anbefale det gjennomført. Prisen har med andre ord steget voldsomt siden den forrige utredningen for fire år siden som anslo en kostnad på 133 milliarder, inkludert et sidespor til Harstad.

Ikke bare jernbane

I tillegg til utredningen av jernbane vil også resultatet at den såkalte Konseptutvalgsutredningen, som ble iverksatt av Solberg-regjeringen.

Denne utredningen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor, og skal legge grunnlaget for all transport i Nord-Norge: Vei, jernbane, sjøfart og luftfart.