Ofotbanen har lenge markedsført seg som "North Rail Express", og har hatt stor suksess med direktelinjene for gods der fisk sendes sørover og annet gods sendes nordover. Det er dette toget som forsyner mesteparten av dagligvarebutikkene i nord med sine varer fra sentrallager på Østlandet. Linjen går via Sverige, med Narvik som stasjon. Mye av trailertransporten i regionen rundt handler om å forsyne toget med ferdiglastede bilhengere som løftes på spesiallagede vogner.

I Discovery-episoden som du kan se i sin helhet på Youtube har teamet fulgt en torskefangst fra Øksnes, via landingen på Myre fiskemottak til den havner på bilen og til slutt på toget.