Videoen fra Mareano viser ei snøkrabbe som har en sverm med krill over seg. Krabba hopper flere ganger for å fange krill, og den ser også ut til å lykkes.

– Jeg er ikke i tvil om at den faktisk fanger levende krill, sier krabbeforsker Jan H. Sundet i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Han har også granska mager fra snøkrabbe, og mener funnene herfra styrker konklusjonen om at krill står på snøkrabbens meny.

– Det slo meg at krabbene hadde spist mye krepsdyr. I første omgang regna jeg med at det stamma fra døde dyr, men nå er jeg sikker på at de undersøkte krabbene hadde spist levende krepsdyr, blant annet krill, sier Sundet.

Stemmer med evolusjonen

Havforsker Børge Holte arbeider til daglig i bunnkartleggingsprogrammet Mareano. Han er også overraska over at snøkrabba ser ut til å forsyne seg med levende krill.

– Opptakene viser at dette er en art som er rask i vendinga. Vi ser at den gjør kraftige byks. Det er overveiende sannsynlig at den hopper for å fange krill. Det er i tråd med evolusjonen – arter som dette har ikke såpass energikrevende atferd uten at det har et formål.

Rask – og systematisk

Opptakene er gjort under et Mareano-tokt i den norske delen av Smutthullet. De viser også at snøkrabba beveger seg svært hurtig når det er behov for det, for eksempel når den flykter unna fare.

– Dette er et område med svært lave temperaturer, helt nede i -0,5 grader Celsius. Da krever det mye energi å ha slik atferd, sier havforsker Ann Merete Hjelset. Hun er bestandsansvarlig for snøkrabbe ved Havforskningsinstituttet.

Andre videoopptak viser at snøkrabba også graver i mudderet når den leiter etter mat, og at den er svært systematisk.

– På den måten er den med på å gjøre energien som finnes i bunnmassene tilgjengelig for arter som spiser snøkrabbe, for eksempel torsk, sier Hjelset.