Kyst og Fjord

Åpner Henningsværboksen for de minste

Fiskeridepartementet åpner nå Henningsværboksen for fiske fram til 1. juli for båter under 11 meter.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det årlige kysttoktet viste sist høst at beregnet gytebiomasse for kysttorsk er noe høyere enn resultatet i 2010. Det er tegn på bedre rekruttering i 2010 og 2011, heter det i en pressemelding fra departementet.

For de fleste aldersgruppene er både lengde og vekt litt over gjennomsnittet og den akustiske gytebiomassen er om lag 30 prosent høyere sammenliknet med 2010. Det skyldes både økt antall og individvekter i 2011 sammenlignet med året før.

Henningsværboksen ble tidlig etablert som et særskilt verneområde på bakgrunn av at det ble tatt mye kysttorsk i området. Det var også viktig å få i stand et referanseområde for å følge utviklingen over tid. På bakgrunn av høstens kysttokt og flere års erfaringer har Fiskeri- og kystdepartementet nå bestemt at reguleringene i Henningsværboksen mykes opp som verneområde.

- Kysttorskreguleringene i Øst-Lofoten har vært spesielt strenge, med negative konsekvenser både for fiskerne og ikke minst foredlingsbedrifter i området. Samtidig har det foregått et ordinært fiskeri andre steder i samme område, også rett utenfor boksen. Endringen vi nå gjør skal legge til rette for at de minste fartøyene skal kunne drive et tradisjonelt fiske på kjente fiskefelt med kort vei til lokale mottakere, samtidig som vi legger til grunn at beskatningen av kysttorsk ikke endres vesentlig samlet sett, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Henningsværboksen omgjøres til ordinære fjordlinjer, men bare med adgang for fartøy under11 meteri første halvår.

Det har fram til i dag vært forbudt å fiske torsk, hyse og sei med fløytgarn innenfor fjordlinjene fra og med 1. februar til og med 30. juni. Dette ble innført på et tidspunkt hvor det også hadde vært tillatt å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at kysttorsk blir hardere beskattet med bruk av fløytgarn enn ved bruk av bunnsatte garn. Mot denne bakgrunn vil derfor fløytgarnforbudet innenfor fjordlinjene oppheves.

Opprettet 15.02.2012 12:38. Sist oppdatert 15.02.2012 12:38

Kommenter via Facebook

Fikk svært uvanlig fangst Skulle fiske reker.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

Russisk tråler bøtelagt for dumping Det ble reagert kontant da den russiske tråleren «Nivenskoje» dumpet sild ved Jan Mayen.

Syv kval skutt Tatt på kysten.

Vil ha videre disp Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker fortsatt disp fra avgangsmelding for båter på mellom 15 og 17,99 meter.

Mye pelagisk i høst Når store kvantum skal opp, blir prisfastettingen ekstra spennende.

To kvaler skutt Avsluttet ved Svalbard.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

– Lik var islending De var tre som omkom i forliset.

Tatt i arrest på Island Et norsk fiskefartøy ble mandag tatt i arrest etter at det skal ha fisket i en forbudssone ved Island, opplyser den islandske kystvakten.

VM-vinner fikk 25-kilos skrei Vinneren kom fra Troms, hele 600 deltok.

Fisker falt i sjøen og omkom Falt over bord utenfor Nord-Trøndelag.

Åpnet Henningsvær-boksen for flere Også litt større fartøy kan delta.

På samme nivå som i fjor Stabilt i de sørlige regionene.

Nytt aktsomhetsområde i loddefisket Mye innblanding av torsk og hyse.

Skreifest på gang i Ytre Namdal Innsiget gir både og gode middager og mange aktiviteter.

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Fisketrailere ble stoppet I en fellesaksjon ble 75 vogntog med fisk som antatt last, stanset i en kontroll.

Skjønner ikke refordelingen Fiskeridirektøren fulgte ikke fiskarlagets råd.

Dyrest i Kirkenes Store prisforskjeller ved landinger i større havner.

Skreibølge over Europa Forbrukerne sender eposter til Sjømatrådet for å få tak i mirakelfisken. 

Åpner Henningsværboksen for de minste Fiskeridepartementet åpner nå Henningsværboksen for fiske fram til 1. juli for båter under 11 meter.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Russisk fiskebåt takket ja Fikk hjelp til å komme seg til Tromsø.

Vågekval-frist Skal du være med, så meld fra.

- Lokalsykehuset viktig for fiskeriene - Akuttberedskapen og fødetilbudet på lokalsykehuset på Gravdal må opprettholdes.

Konkurs-landene importerer mer De som sliter med økonomien, spiser mer fisk.

Russland er det største markedet Har passert Frankrike.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS