Kyst og Fjord

Ber om mer markedsføring

- Den vanskelige økonomiske situasjonen, spesielt i våre europeiske hvitfiskmarked, krever ekstraordinære markedstiltak i nye markeder.

Mye fisk skal på land det neste året.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Samarbeidsrådet Nord i fiskarlaget har nå sendt brev til Norges Fiskarlag, FHL, Norges Råfisklag, Norges Sjømatråd og Fiskeri- og kystdepartementet. Håper er at avsetningen på hvitfisk til neste år skal bedres.

 

- Vi viser til den svært vanskelige økonomiske situasjonen i våre viktigste marked for hvitfisk, og det arbeid som pågår for å holde omsetningen i gang til akseptable priser i alle ledd av omsetningskjeden.

- Vi ber videre ber om at dagens markedssituasjon, spesielt for hvitfisk, benyttes til fremstøt i nye marked, for både tradisjonelle og nye produkttyper. 

Norges Råfisklag har ifølge brevet uttalt vilje til å bidra økonomisk til umiddelbare markedsførings-fremstøt, og søker økonomisk samarbeid med produsenter, eksportører og fiskerimyndighetene.

- Det forutsettes at Norsk Sjømatråd tar hånd om markedføringsarbeidet. 

Samarbeidsrådet Nord ber om at tiltak settes i gang umiddelbart, da det er en kjensgjerning at en merkbar salgseffekt av markedsføringstiltak tar tid.

Markedsføringen av hvitfisk i nye markeder må ikke begrenses tidsmessig til en kampanje over noen måneder, men må være langsiktig. Hvitfiskdelen av næringen må således bli enig om finansiering av også en langsiktig markedsføring som oppfølging av en påkrevet startkampanje, heter det i brevet som er signert daglig leder Ivar Sagen og styreleder Hans Petter Rasmussen.

Opprettet 20.11.2012 07:51. Sist oppdatert 20.11.2012 08:00

Kommenter via Facebook

Fikk svært uvanlig fangst Skulle fiske reker.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

Russisk tråler bøtelagt for dumping Det ble reagert kontant da den russiske tråleren «Nivenskoje» dumpet sild ved Jan Mayen.

Syv kval skutt Tatt på kysten.

Vil ha videre disp Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker fortsatt disp fra avgangsmelding for båter på mellom 15 og 17,99 meter.

Mye pelagisk i høst Når store kvantum skal opp, blir prisfastettingen ekstra spennende.

To kvaler skutt Avsluttet ved Svalbard.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

– Lik var islending De var tre som omkom i forliset.

Tatt i arrest på Island Et norsk fiskefartøy ble mandag tatt i arrest etter at det skal ha fisket i en forbudssone ved Island, opplyser den islandske kystvakten.

VM-vinner fikk 25-kilos skrei Vinneren kom fra Troms, hele 600 deltok.

Fisker falt i sjøen og omkom Falt over bord utenfor Nord-Trøndelag.

Åpnet Henningsvær-boksen for flere Også litt større fartøy kan delta.

På samme nivå som i fjor Stabilt i de sørlige regionene.

Nytt aktsomhetsområde i loddefisket Mye innblanding av torsk og hyse.

Skreifest på gang i Ytre Namdal Innsiget gir både og gode middager og mange aktiviteter.

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Fisketrailere ble stoppet I en fellesaksjon ble 75 vogntog med fisk som antatt last, stanset i en kontroll.

Skjønner ikke refordelingen Fiskeridirektøren fulgte ikke fiskarlagets råd.

Dyrest i Kirkenes Store prisforskjeller ved landinger i større havner.

Skreibølge over Europa Forbrukerne sender eposter til Sjømatrådet for å få tak i mirakelfisken. 

Åpner Henningsværboksen for de minste Fiskeridepartementet åpner nå Henningsværboksen for fiske fram til 1. juli for båter under 11 meter.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Russisk fiskebåt takket ja Fikk hjelp til å komme seg til Tromsø.

Vågekval-frist Skal du være med, så meld fra.

- Lokalsykehuset viktig for fiskeriene - Akuttberedskapen og fødetilbudet på lokalsykehuset på Gravdal må opprettholdes.

Konkurs-landene importerer mer De som sliter med økonomien, spiser mer fisk.

Russland er det største markedet Har passert Frankrike.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS