×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Ber om mer markedsføring

- Den vanskelige økonomiske situasjonen, spesielt i våre europeiske hvitfiskmarked, krever ekstraordinære markedstiltak i nye markeder.

Mye fisk skal på land det neste året. Foto: Øystein Ingilæ

Samarbeidsrådet Nord i fiskarlaget har nå sendt brev til Norges Fiskarlag, FHL, Norges Råfisklag, Norges Sjømatråd og Fiskeri- og kystdepartementet. Håper er at avsetningen på hvitfisk til neste år skal bedres.

- Vi viser til den svært vanskelige økonomiske situasjonen i våre viktigste marked for hvitfisk, og det arbeid som pågår for å holde omsetningen i gang til akseptable priser i alle ledd av omsetningskjeden.

- Vi ber videre ber om at dagens markedssituasjon, spesielt for hvitfisk, benyttes til fremstøt i nye marked, for både tradisjonelle og nye produkttyper. 

Norges Råfisklag har ifølge brevet uttalt vilje til å bidra økonomisk til umiddelbare markedsførings-fremstøt, og søker økonomisk samarbeid med produsenter, eksportører og fiskerimyndighetene.

- Det forutsettes at Norsk Sjømatråd tar hånd om markedføringsarbeidet. 

Samarbeidsrådet Nord ber om at tiltak settes i gang umiddelbart, da det er en kjensgjerning at en merkbar salgseffekt av markedsføringstiltak tar tid.

Markedsføringen av hvitfisk i nye markeder må ikke begrenses tidsmessig til en kampanje over noen måneder, men må være langsiktig. Hvitfiskdelen av næringen må således bli enig om finansiering av også en langsiktig markedsføring som oppfølging av en påkrevet startkampanje, heter det i brevet som er signert daglig leder Ivar Sagen og styreleder Hans Petter Rasmussen.

På forsiden nå