Kyst og Fjord

Beste uka så langt

Råfisklaget har omsatt for to milliarder så langt i år.

Kurt Krane leverte fisk i Lofoten i forrige uke.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Mens uke 11 resulterte i ei omsetning av torsk fra norske båter på knappe 10.000 tonn til verdi 108 mill kroner, var det sist uke allerede pr torsdag oppe i 15.900 tonn, der verdien er 173 mill kroner. Med gode driftsforhold både værmessig og en eventyrlig fisketilgjengelighet inneværende uke langs hele kysten, blir dette toppuka så langt, melder råfisklaget på sine nettsider.

Passerte to milliarder

Så langt har ukeomsetningen vært på godt og vel 15.000 tonn torsk fra norske båter i uke 10, men ser vi bort fra den uka har vi hatt veldig jevne leveranser på 10.-12.000 tonn fra uke 3 til uke 11.

Med ei ukeomsetning i uke 11 totalt på 167 mill kroner, passerte vi i løpet av uka 2 milliarder kroner i omsetning, regnet fra starten på året. Av totalen på 2.033 mill kroner pr uke 11, kom 1.590 mill kroner etter leveranser fra norske båter og altså 443 mill kroner fra utenlandske.

Tilsvarende i fjor var 1.833 mill kroner, med 1.466 mill kroner fra norske båter og 372 mill kroner fra utenlandske.

Russiske og grønlandske

Av omsetninga i uke 11, kom 129 mill kroner etter leveranser fra norske båter, 23 mill kroner fra russiske og 14 mill kroner fra grønlandske båter. De utenlandske leveransene kom fra 6 russiske trålere med 1.400 tonn torsk og 1.500 tonn hyse, regnet i rundvekt, hvorav en filetbåt,og en grønlandsk tråler med filet som i rundvekt utgjorde vel 800 tonn hver av torsk og hyse.

De norske leveransene i uke 11, som totalt utgjorde 129 mill kroner, var sammensatt av nær 10.000 tonn torsk til verdi 108 mill kroner, og tar vi med nær 1.400 tonn hyse til 10,5 mill kroner og 500 tonn sei verdt 4,5 mill kroner, har vi med det meste av kvanta og verdi som tilfalt norske fartøyer etter aktiviteten i uke 11.

Opprettet 26.03.2012 09:19. Sist oppdatert 26.03.2012 09:27

Kommenter via Facebook

Fikk svært uvanlig fangst Skulle fiske reker.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

Russisk tråler bøtelagt for dumping Det ble reagert kontant da den russiske tråleren «Nivenskoje» dumpet sild ved Jan Mayen.

Syv kval skutt Tatt på kysten.

Vil ha videre disp Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker fortsatt disp fra avgangsmelding for båter på mellom 15 og 17,99 meter.

Mye pelagisk i høst Når store kvantum skal opp, blir prisfastettingen ekstra spennende.

To kvaler skutt Avsluttet ved Svalbard.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

– Lik var islending De var tre som omkom i forliset.

Tatt i arrest på Island Et norsk fiskefartøy ble mandag tatt i arrest etter at det skal ha fisket i en forbudssone ved Island, opplyser den islandske kystvakten.

VM-vinner fikk 25-kilos skrei Vinneren kom fra Troms, hele 600 deltok.

Fisker falt i sjøen og omkom Falt over bord utenfor Nord-Trøndelag.

Åpnet Henningsvær-boksen for flere Også litt større fartøy kan delta.

På samme nivå som i fjor Stabilt i de sørlige regionene.

Nytt aktsomhetsområde i loddefisket Mye innblanding av torsk og hyse.

Skreifest på gang i Ytre Namdal Innsiget gir både og gode middager og mange aktiviteter.

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Fisketrailere ble stoppet I en fellesaksjon ble 75 vogntog med fisk som antatt last, stanset i en kontroll.

Skjønner ikke refordelingen Fiskeridirektøren fulgte ikke fiskarlagets råd.

Dyrest i Kirkenes Store prisforskjeller ved landinger i større havner.

Skreibølge over Europa Forbrukerne sender eposter til Sjømatrådet for å få tak i mirakelfisken. 

Åpner Henningsværboksen for de minste Fiskeridepartementet åpner nå Henningsværboksen for fiske fram til 1. juli for båter under 11 meter.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Russisk fiskebåt takket ja Fikk hjelp til å komme seg til Tromsø.

Vågekval-frist Skal du være med, så meld fra.

- Lokalsykehuset viktig for fiskeriene - Akuttberedskapen og fødetilbudet på lokalsykehuset på Gravdal må opprettholdes.

Konkurs-landene importerer mer De som sliter med økonomien, spiser mer fisk.

Russland er det største markedet Har passert Frankrike.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS