Kyst og Fjord

Får overføre torskekvoter til 2018

Fiskeridirektoratet gir nå havfiskeflåten adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018.

Direktoratet ber havfiskeflåten fiske restkvoter av hyse.

Foto: Havfisk
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder direktoratet på sine nettsider.

Bakgrunnen er lav fisketakt på torsk i den senere tid, samt behovet for å stimulere til at havfiskeflåten fisker hyse fram mot årsskiftet for å legge til rette for at norsk totalkvote av hyse kan utnyttes i størst mulig grad.

Dårligere tilgang på torsk

Havfiskeflåten melder om utfordringer knyttet til å ta tildelte torskekvoter frem mot årsskiftet. Erfaringsmessig utnytter denne delen av flåten kvotene fullt ut med de kvoteordninger som allerede er tilgjengelige.

Fiskeridirektoratet får nå meldinger om at tilgangen på torsk i havet er dårligere i år sammenlignet med situasjonen de siste årene.

Torskekvoten for 2018 reduseres med 13 prosent, og det forventes at havfiskeflåten planlegger sesongen slik at det ikke er nødvendig å overføre torskekvoter til 2019.

Må utnytte hysekvotene

Havfiskeflåten har fått overført store mengder hyse fra kystfiskeflåten i løpet av inneværende år for å legge til rette for at 90 prosent av norsk hysekvote kan tas før årsskiftet.

Det gjensto til sammen cirka 19 000 tonn av hysekvotene i 2015 og 2016 som ikke kunne overføres innenfor ordningen med kvotefleksibilitet mellom kvoteår. Førstehåndsverdien av dette restkvantumet utgjør cirka 200 millioner kroner.

Det er derfor en målsetting at havfiskeflåten fisker mest mulig hyse frem mot årsskiftet for å legge til rette for å utnytte de fiskemuligheter Norge har forhandlet seg frem til.

Overføring av kvote er en engangsordning

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med fiskesalgslagene utformet en engangsordning der torsketrålere og konvensjonelle havfiskefartøy gis adgang til å overføre kvote på fartøynivå fra 2017 til 2018 siden det ennå ikke er innført kvotefleksibilitet på fartøynivå i torskefiskeriene. 

Vilkår for å fiske 2017- kvoter i 2018:

- Det må føres egen kvotetype på landings-/sluttseddel når det fiskes torsk på overført 2017-kvote.

- 2017-kvoten må fiskes før 2018-kvoten.

- 2017-kvoten følger kombinasjonen fartøy/hovedtillatelse/eier per 31.12.17. Ved bruk av ordninger som nybygg, leiefartøy, utskiftning, salg av fartøy for fortsatt drift, eierskifte, samt endringer av driftsgrunnlag faller 2017-kvoten bort dersom den ikke er oppfisket.

- 2017-kvote som fiskes i 2018 danner ikke grunnlag for slumpfiskesøknader i 2018.

Kontakt salgslagene så de får beregnet restkvote

Det bes om at fartøy, så snart torskefisket for 2017 er avsluttet, tar kontakt med aktuelt fiskesalgslag for beregning av eventuell restkvote som kan overføres til 2018.  Med aktuelt fiskesalgslag menes salgslagene i det distrikt hvor fartøyet er registrert (samme salgslag som har ansvar for kvotekontrollen på det aktuelle fartøyet).

Salgslagene vil lage en samlet oversikt (koordinert av Norges Råfisklag) over 2017-kvoter som overføres til fartøyenes 2018-kvoter. Fiskeridirektoratet importerer i løpet av januar kvotene i kvoteregisteret slik at kvotebildet blir korrekt.

Opprettet 23.11.2017 15:01. Sist oppdatert 23.11.2017 15:01

Kommenter via Facebook

Fikk svært uvanlig fangst Skulle fiske reker.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

Russisk tråler bøtelagt for dumping Det ble reagert kontant da den russiske tråleren «Nivenskoje» dumpet sild ved Jan Mayen.

Syv kval skutt Tatt på kysten.

Vil ha videre disp Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker fortsatt disp fra avgangsmelding for båter på mellom 15 og 17,99 meter.

Mye pelagisk i høst Når store kvantum skal opp, blir prisfastettingen ekstra spennende.

To kvaler skutt Avsluttet ved Svalbard.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

– Lik var islending De var tre som omkom i forliset.

Tatt i arrest på Island Et norsk fiskefartøy ble mandag tatt i arrest etter at det skal ha fisket i en forbudssone ved Island, opplyser den islandske kystvakten.

VM-vinner fikk 25-kilos skrei Vinneren kom fra Troms, hele 600 deltok.

Fisker falt i sjøen og omkom Falt over bord utenfor Nord-Trøndelag.

Åpnet Henningsvær-boksen for flere Også litt større fartøy kan delta.

På samme nivå som i fjor Stabilt i de sørlige regionene.

Nytt aktsomhetsområde i loddefisket Mye innblanding av torsk og hyse.

Skreifest på gang i Ytre Namdal Innsiget gir både og gode middager og mange aktiviteter.

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Fisketrailere ble stoppet I en fellesaksjon ble 75 vogntog med fisk som antatt last, stanset i en kontroll.

Skjønner ikke refordelingen Fiskeridirektøren fulgte ikke fiskarlagets råd.

Dyrest i Kirkenes Store prisforskjeller ved landinger i større havner.

Skreibølge over Europa Forbrukerne sender eposter til Sjømatrådet for å få tak i mirakelfisken. 

Åpner Henningsværboksen for de minste Fiskeridepartementet åpner nå Henningsværboksen for fiske fram til 1. juli for båter under 11 meter.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Russisk fiskebåt takket ja Fikk hjelp til å komme seg til Tromsø.

Vågekval-frist Skal du være med, så meld fra.

- Lokalsykehuset viktig for fiskeriene - Akuttberedskapen og fødetilbudet på lokalsykehuset på Gravdal må opprettholdes.

Konkurs-landene importerer mer De som sliter med økonomien, spiser mer fisk.

Russland er det største markedet Har passert Frankrike.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS