Kyst og Fjord

Ønsker fartøy under 15 meter

Havforskningsinstituttet har ti fartøy i kystreferanseflåten per i dag og ønsker ti flere.

Havforskningsinstituttet trenger flere garnfiskere.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det søkes etter ni fartøy med hovedvekt på garn og ett snurrevadfartøy hjemmehørende i statistisk område 03. Fartøyene må være mindre enn15 meter, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Prøvetaking

Mannskapet om bord i fartøyene skal foreta prøvetaking av egen fangst inkl. bifangst og utkast, gjennom hele året. Dette skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer. Opplæring i prøvetaking vil bli gitt. Besøk om bord i hvert fartøy er en del av opplæringen og skal gjennomføres minimum en gang i året. Det gjennomføres et årlig møte hos Havforskningsinstituttet i Bergen.

Fire år

Med forbehold om at nødvendige økonomiske tilskudd/forskningskvote blir gitt Havforskningsinstituttet, vil kontrakten vare i fire år: fra og med 1. desember 2012 til og med 30. november 2016.

Referanseflåten er en utvalgt gruppe norske fiskefartøy som, mot økonomisk kompensasjon, gir Havforskningsinstituttet inngående informasjon fra sine enkeltfangster og sin generelle fiskeriaktivitet. Det tilstrebes å ha med fartøy med driftsmønster som er representativt for vedkommende fartøygruppe. Ved etablering av Referanseflåten ble det vektlagt å oppnå best mulig landsdekkende samarbeid i flåten. Prøvetaking og bearbeiding av innsamlede data foregår etter samme prosedyrer som på Havforskningsinstituttets egne forskningsfartøy.

Selvfinansierende

En referanseflåte av havgående fiskefartøy ble startet opp høsten 2000, og har i den siste kontraktperioden bestått av 20 fartøy. Høsten 2005 ble en tilsvarende kystreferanseflåte etablert langs hele kysten, fra Varanger til Oslofjorden. Arbeidet med Referanseflåten er selvfinansierende ved at norske myndigheter har avsatt en del av de norske fiskekvotene til dette formål. Havforskningsinstituttet søker om en årlig forskningskvote til Referanseflåten. Betalingen til fartøyene består av en fast betaling med tillegg for leverte data. Med forbehold om nødvendig tildelt forsknings-kvote fra Fiskeridirektoratet, vil det bli delt ut en forskningskvote. Kvote blir da fordelt fra 2013.

Opprettet 18.10.2012 08:22. Sist oppdatert 18.10.2012 08:22

Kommenter via Facebook

Fikk svært uvanlig fangst Skulle fiske reker.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

Russisk tråler bøtelagt for dumping Det ble reagert kontant da den russiske tråleren «Nivenskoje» dumpet sild ved Jan Mayen.

Syv kval skutt Tatt på kysten.

Vil ha videre disp Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker fortsatt disp fra avgangsmelding for båter på mellom 15 og 17,99 meter.

Mye pelagisk i høst Når store kvantum skal opp, blir prisfastettingen ekstra spennende.

To kvaler skutt Avsluttet ved Svalbard.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

– Lik var islending De var tre som omkom i forliset.

Tatt i arrest på Island Et norsk fiskefartøy ble mandag tatt i arrest etter at det skal ha fisket i en forbudssone ved Island, opplyser den islandske kystvakten.

VM-vinner fikk 25-kilos skrei Vinneren kom fra Troms, hele 600 deltok.

Fisker falt i sjøen og omkom Falt over bord utenfor Nord-Trøndelag.

Åpnet Henningsvær-boksen for flere Også litt større fartøy kan delta.

På samme nivå som i fjor Stabilt i de sørlige regionene.

Nytt aktsomhetsområde i loddefisket Mye innblanding av torsk og hyse.

Skreifest på gang i Ytre Namdal Innsiget gir både og gode middager og mange aktiviteter.

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Fisketrailere ble stoppet I en fellesaksjon ble 75 vogntog med fisk som antatt last, stanset i en kontroll.

Skjønner ikke refordelingen Fiskeridirektøren fulgte ikke fiskarlagets råd.

Dyrest i Kirkenes Store prisforskjeller ved landinger i større havner.

Skreibølge over Europa Forbrukerne sender eposter til Sjømatrådet for å få tak i mirakelfisken. 

Åpner Henningsværboksen for de minste Fiskeridepartementet åpner nå Henningsværboksen for fiske fram til 1. juli for båter under 11 meter.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Russisk fiskebåt takket ja Fikk hjelp til å komme seg til Tromsø.

Vågekval-frist Skal du være med, så meld fra.

- Lokalsykehuset viktig for fiskeriene - Akuttberedskapen og fødetilbudet på lokalsykehuset på Gravdal må opprettholdes.

Konkurs-landene importerer mer De som sliter med økonomien, spiser mer fisk.

Russland er det største markedet Har passert Frankrike.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS