Kyst og Fjord

Passerte seks milliarder

Fortsetter fisket i dette tempoet, kan 2012 likevel bli rekordår for Norges Råfisklag.

Det er godt fiske utenfor Finnmark.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder laget på sine nettsider.

Råfisklagets ukeomsetning nådde 128,7 mill kroner i uke 44, hvilket var bedre enn tilsvarende uke i fjor som endte på 104 mill kroner. Av nevnte omsetning i år stod utenlandske båter for 23,3 mill kroner, herav en tysk tråler med fersk fisk, og tre russiske trålere og en autoliner, alle med fryst fisk, to med blåkveite som hovedfangst. Omsetningen for norske båter summerte seg dermed til 105,4 mill kroner.

Fryst fisk

Av det utgjorde fryst fisk hele 66,1 mill kroner, der 3.800 tonn hyse rundvekt var størst i verdi med 30,5 mill kroner, dernest fulgte 2.900 tonn fryst torsk der verdien var 28,8 mill kroner. Av ferskleveransene fra norske båter, der verdien totalt var 39,2 mill kroner, var torsken størst i verdi med vel 1.200 tonn verdt 11,9 mill kroner, men også fersk hyse passerte 1.000 tonn, og der var verdien 7,9 mill kroner. En stor del av leveransene av fersk torsk og hyse skjer i Øst-Finnmark, med vel 700 tonn av nevnte torskekvantum og 420 tonn av hysa.

Den økte omsetningen i uke 44 gjorde sitt til at vi svingte oss over 6 mrd kroner i omsetning så langt i år. Dette er fremdeles noe lavere enn til samme tid i fjor, men de siste ukene har differansen skrumpet inn til 130 mill kroner.

 

Opprettet 12.11.2012 08:02. Sist oppdatert 12.11.2012 08:02

Kommenter via Facebook

Fikk svært uvanlig fangst Skulle fiske reker.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

Russisk tråler bøtelagt for dumping Det ble reagert kontant da den russiske tråleren «Nivenskoje» dumpet sild ved Jan Mayen.

Syv kval skutt Tatt på kysten.

Vil ha videre disp Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker fortsatt disp fra avgangsmelding for båter på mellom 15 og 17,99 meter.

Mye pelagisk i høst Når store kvantum skal opp, blir prisfastettingen ekstra spennende.

To kvaler skutt Avsluttet ved Svalbard.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

– Lik var islending De var tre som omkom i forliset.

Tatt i arrest på Island Et norsk fiskefartøy ble mandag tatt i arrest etter at det skal ha fisket i en forbudssone ved Island, opplyser den islandske kystvakten.

VM-vinner fikk 25-kilos skrei Vinneren kom fra Troms, hele 600 deltok.

Fisker falt i sjøen og omkom Falt over bord utenfor Nord-Trøndelag.

Åpnet Henningsvær-boksen for flere Også litt større fartøy kan delta.

På samme nivå som i fjor Stabilt i de sørlige regionene.

Nytt aktsomhetsområde i loddefisket Mye innblanding av torsk og hyse.

Skreifest på gang i Ytre Namdal Innsiget gir både og gode middager og mange aktiviteter.

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Fisketrailere ble stoppet I en fellesaksjon ble 75 vogntog med fisk som antatt last, stanset i en kontroll.

Skjønner ikke refordelingen Fiskeridirektøren fulgte ikke fiskarlagets råd.

Dyrest i Kirkenes Store prisforskjeller ved landinger i større havner.

Skreibølge over Europa Forbrukerne sender eposter til Sjømatrådet for å få tak i mirakelfisken. 

Åpner Henningsværboksen for de minste Fiskeridepartementet åpner nå Henningsværboksen for fiske fram til 1. juli for båter under 11 meter.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Russisk fiskebåt takket ja Fikk hjelp til å komme seg til Tromsø.

Vågekval-frist Skal du være med, så meld fra.

- Lokalsykehuset viktig for fiskeriene - Akuttberedskapen og fødetilbudet på lokalsykehuset på Gravdal må opprettholdes.

Konkurs-landene importerer mer De som sliter med økonomien, spiser mer fisk.

Russland er det største markedet Har passert Frankrike.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS