Kyst og Fjord

Planlegger gigantanlegg

Et selskap under stiftelse planlegger å bygge et helt nytt fiskeindustrianlegg på Holmen i Båtsfjord.

En gruppe investorer ønsker å bygge et gigantisk fiskeindustrianlegg på Holmen i Båtsfjord.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

En av deltakerne i prosjektet er Øystein Jørgensen som tidligere ledet Nordic Sea Holding.

Komplett anlegg
Sammen med Jan Roger Eriksen, Roger Brandshaug, Bjarne Minde, Mats Dyrnes og Lars Hertz-Thomassen, ønsker han å etablere et komplett industrianlegg som både skal inneholde pelagisk industri, hvitfiskproduksjon samt krabbe- og skjellanlegg.

Målet er at den pelagiske biten skal stå klar allerede i 2013.

28.000 kvadratmeter
Gruppen har søkt næringsfondet i Båtsfjord om et tilskudd på 800.000 kroner til prosjektering av anlegget. De har allerede vært på befaring sammen med representanter for kommune og har startet arbeidet med regulering av området som skal til.

Til sammen dreier det seg om et anlegg på 28.000 kvadratmeter, inklusiv parkering og containeranlegg.

Trinnvis oppbygging
I søknaden til næringsfondet skisserer de opp at et komplett ferdig anlegg kan gi arbeid til 150- til 250 personer på hel- og deltid. De vil samtidig bygge ut industrianlegget over flere byggetrinn. Det første byggetrinnet vil være den pelagiske biten. Her håper de å kunne komme i gang så raskt som mulig slik at de kan være i produksjon allerede ved neste års loddefiske.

Tilskuddet de har søkt kommunen om utgjør halvparten av prosjektkostnadene.

Opprettet 13.04.2012 11:41. Sist oppdatert 13.04.2012 11:42

Kommenter via Facebook

Fikk svært uvanlig fangst Skulle fiske reker.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

Russisk tråler bøtelagt for dumping Det ble reagert kontant da den russiske tråleren «Nivenskoje» dumpet sild ved Jan Mayen.

Syv kval skutt Tatt på kysten.

Vil ha videre disp Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker fortsatt disp fra avgangsmelding for båter på mellom 15 og 17,99 meter.

Mye pelagisk i høst Når store kvantum skal opp, blir prisfastettingen ekstra spennende.

To kvaler skutt Avsluttet ved Svalbard.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

– Lik var islending De var tre som omkom i forliset.

Tatt i arrest på Island Et norsk fiskefartøy ble mandag tatt i arrest etter at det skal ha fisket i en forbudssone ved Island, opplyser den islandske kystvakten.

VM-vinner fikk 25-kilos skrei Vinneren kom fra Troms, hele 600 deltok.

Fisker falt i sjøen og omkom Falt over bord utenfor Nord-Trøndelag.

Åpnet Henningsvær-boksen for flere Også litt større fartøy kan delta.

På samme nivå som i fjor Stabilt i de sørlige regionene.

Nytt aktsomhetsområde i loddefisket Mye innblanding av torsk og hyse.

Skreifest på gang i Ytre Namdal Innsiget gir både og gode middager og mange aktiviteter.

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Fisketrailere ble stoppet I en fellesaksjon ble 75 vogntog med fisk som antatt last, stanset i en kontroll.

Skjønner ikke refordelingen Fiskeridirektøren fulgte ikke fiskarlagets råd.

Dyrest i Kirkenes Store prisforskjeller ved landinger i større havner.

Skreibølge over Europa Forbrukerne sender eposter til Sjømatrådet for å få tak i mirakelfisken. 

Åpner Henningsværboksen for de minste Fiskeridepartementet åpner nå Henningsværboksen for fiske fram til 1. juli for båter under 11 meter.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Russisk fiskebåt takket ja Fikk hjelp til å komme seg til Tromsø.

Vågekval-frist Skal du være med, så meld fra.

- Lokalsykehuset viktig for fiskeriene - Akuttberedskapen og fødetilbudet på lokalsykehuset på Gravdal må opprettholdes.

Konkurs-landene importerer mer De som sliter med økonomien, spiser mer fisk.

Russland er det største markedet Har passert Frankrike.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS