Kyst og Fjord

- Uheldig hemmelighold

Fiskeridepartementets hemmelighold av fjordstenginga i Øst-Finnmark er uheldig. Det mener Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund.

- I saker der en enkeltnæring berøres så tungt som i denne, bør partene ha innsyn så tidlig som mulig, mener presseforbundet.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Fiskeridepartementet bør ikke utvikle en praksis der man summarisk hemmeligstempler brev til Sametinget, sier Foss til Kyst og Fjord.

Stemplet hemmelig

Det var i begynnelsen av oktober at Fiskeri- og kystdepartementet skrev brev til Sametinget med forslag om å stenge fjordene i Øst-Finnmark for alle båter over 15 meter. Det skjedde etter et møte mellom fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og sametingspresident Egil Olli et par uker tidligere.
Brevet til Sametinget var stemplet hemmelig, med henvisning til Offentlighetslovens paragraf 19, en paragraf som gir staten en spesiell tillatelse til å hemmeligholde dokumenter som går til Sametinget og samiske organisasjoner. Først nå for noen dager siden ble forslaget offentlig kjent, da dokumentet ble lagt ut i forbindelse med det pågående reguleringsmøtet.

Hensiktsmessig

Foss sier det neppe er tvil om at departementet rent formelt har lovhjemmel for denne framgangsmåten. Men avviser kontant at det er lovens hensikt å utestenge interessegrupper som blir berørt av statlige forslag, slik som her. I tillegg til offentlighetsloven viser hun til en egen avtale mellom Sametinget og Kommunal- og regionalministeren fra 2005, der det heter at «merinnsyn skal praktiseres», det vil si at man ikke skal hemmeligholde dokumenter, bare fordi man har anledning til det.
– Det har departementet definitivt ikke gjort i dette tilfellet, sier hun og fortsetter:
- Målet med Offentlighetsloven er mest mulig åpenhet. Dette betyr at selv om det er adgang til å unnta dokumenter i en sak, skal man alltid vurdere om det virkelig er behov for hemmelighold, i forhold til det som var Stortingets hensikt med loven. I denne vurderingen skal hensynet til offentlig innsyn veie tungt.
- Særlig i saker der en enkeltnæring berøres så tungt som i denne, bør disse ha innsyn så tidlig som mulig. Dette er viktig for å sikre at all fakta kommer på bordet før den endelige beslutningen tas, sier hun. 
 

Opprettet 12.11.2012 09:22. Sist oppdatert 12.11.2012 10:09

Kommenter via Facebook

Fikk svært uvanlig fangst Skulle fiske reker.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

Russisk tråler bøtelagt for dumping Det ble reagert kontant da den russiske tråleren «Nivenskoje» dumpet sild ved Jan Mayen.

Syv kval skutt Tatt på kysten.

Vil ha videre disp Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker fortsatt disp fra avgangsmelding for båter på mellom 15 og 17,99 meter.

Mye pelagisk i høst Når store kvantum skal opp, blir prisfastettingen ekstra spennende.

To kvaler skutt Avsluttet ved Svalbard.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

– Lik var islending De var tre som omkom i forliset.

Tatt i arrest på Island Et norsk fiskefartøy ble mandag tatt i arrest etter at det skal ha fisket i en forbudssone ved Island, opplyser den islandske kystvakten.

VM-vinner fikk 25-kilos skrei Vinneren kom fra Troms, hele 600 deltok.

Fisker falt i sjøen og omkom Falt over bord utenfor Nord-Trøndelag.

Åpnet Henningsvær-boksen for flere Også litt større fartøy kan delta.

På samme nivå som i fjor Stabilt i de sørlige regionene.

Nytt aktsomhetsområde i loddefisket Mye innblanding av torsk og hyse.

Skreifest på gang i Ytre Namdal Innsiget gir både og gode middager og mange aktiviteter.

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Fisketrailere ble stoppet I en fellesaksjon ble 75 vogntog med fisk som antatt last, stanset i en kontroll.

Skjønner ikke refordelingen Fiskeridirektøren fulgte ikke fiskarlagets råd.

Dyrest i Kirkenes Store prisforskjeller ved landinger i større havner.

Skreibølge over Europa Forbrukerne sender eposter til Sjømatrådet for å få tak i mirakelfisken. 

Åpner Henningsværboksen for de minste Fiskeridepartementet åpner nå Henningsværboksen for fiske fram til 1. juli for båter under 11 meter.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Russisk fiskebåt takket ja Fikk hjelp til å komme seg til Tromsø.

Vågekval-frist Skal du være med, så meld fra.

- Lokalsykehuset viktig for fiskeriene - Akuttberedskapen og fødetilbudet på lokalsykehuset på Gravdal må opprettholdes.

Konkurs-landene importerer mer De som sliter med økonomien, spiser mer fisk.

Russland er det største markedet Har passert Frankrike.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS