Kyst og Fjord

Vil ha bifangst til 49 prosent

Krever høyere bifangst av torsk nord for Stad.

Hvis ikke bifangst-prosenten heves, blir ikke kvoten fisket opp, mener fiskarlaget.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Norges Fiskarlag har onsdag vedtatt å kreve at tillatt innblanding av torsk i fiske etter andre fiskeslag for fartøy som er under 21 meter, heves opp til 49 prosent, og med umiddelbar virkning, melder laget på sine nettsider.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag drøftet saken i et telefonmøte onsdag 17. oktober. Saken gjelder bifangstordningen i fisket etter torsk nord for 62° nord for fartøy under 21 metersom fisker med konvensjonelle redskaper.

I vedtaket heter det at:

«Norges Fiskarlag viser til vedtak i arbeidsutvalgsak 36/12, hvor en ville avvente utviklingen i fisket og da særlig hvor stort kvanta som ble belastet på bifangstavsetningen. Etter de tall som er framkommet gjennom kontakt med Fiskeridirektoratet, viser det seg at det vil kunne bli vanskelig å få fisket hele avsetningen for bifangst.

Norges Fiskarlag krever derfor at tillatt innblanding av torsk i fiske etter andre fiskeslag for fartøy som er under21 meter, heves fra dagens 30 prosent til 49  prosent. Dette må skje umiddelbart. Det er lite trolig at selv en slik endring vil føre til at hele avsetningen blir tatt.»

Opprettet 18.10.2012 07:53. Sist oppdatert 18.10.2012 10:46

Kommenter via Facebook

Fikk svært uvanlig fangst Skulle fiske reker.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

Russisk tråler bøtelagt for dumping Det ble reagert kontant da den russiske tråleren «Nivenskoje» dumpet sild ved Jan Mayen.

Syv kval skutt Tatt på kysten.

Vil ha videre disp Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker fortsatt disp fra avgangsmelding for båter på mellom 15 og 17,99 meter.

Mye pelagisk i høst Når store kvantum skal opp, blir prisfastettingen ekstra spennende.

To kvaler skutt Avsluttet ved Svalbard.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

– Lik var islending De var tre som omkom i forliset.

Tatt i arrest på Island Et norsk fiskefartøy ble mandag tatt i arrest etter at det skal ha fisket i en forbudssone ved Island, opplyser den islandske kystvakten.

VM-vinner fikk 25-kilos skrei Vinneren kom fra Troms, hele 600 deltok.

Fisker falt i sjøen og omkom Falt over bord utenfor Nord-Trøndelag.

Åpnet Henningsvær-boksen for flere Også litt større fartøy kan delta.

På samme nivå som i fjor Stabilt i de sørlige regionene.

Nytt aktsomhetsområde i loddefisket Mye innblanding av torsk og hyse.

Skreifest på gang i Ytre Namdal Innsiget gir både og gode middager og mange aktiviteter.

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Fisketrailere ble stoppet I en fellesaksjon ble 75 vogntog med fisk som antatt last, stanset i en kontroll.

Skjønner ikke refordelingen Fiskeridirektøren fulgte ikke fiskarlagets råd.

Dyrest i Kirkenes Store prisforskjeller ved landinger i større havner.

Skreibølge over Europa Forbrukerne sender eposter til Sjømatrådet for å få tak i mirakelfisken. 

Åpner Henningsværboksen for de minste Fiskeridepartementet åpner nå Henningsværboksen for fiske fram til 1. juli for båter under 11 meter.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Russisk fiskebåt takket ja Fikk hjelp til å komme seg til Tromsø.

Vågekval-frist Skal du være med, så meld fra.

- Lokalsykehuset viktig for fiskeriene - Akuttberedskapen og fødetilbudet på lokalsykehuset på Gravdal må opprettholdes.

Konkurs-landene importerer mer De som sliter med økonomien, spiser mer fisk.

Russland er det største markedet Har passert Frankrike.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS