Kyst og Fjord

Vil innføre maks-kvote på hyse

Med lave hysekvoter neste år, bør det innføres maksimalkvoter på dette fiskeslaget.

Hammerfest fiskarlag foreslår tiltak slik at alle får ta del i hysefisket.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Denne uttalelsen har Hammerfest fiskarlag vedtatt. Laget viser til neste års nedgang i hysekvoten med 25 prosent. Dette ville med årets fiske som utgangspunkt ført til oppfisket hysekvote i uke 35 i lukket gruppe, noe som ville vært en katastrofe for svært mange fartøy og veldig mange landanlegg.
500 tonn

For å motvirke disse svært negative og økonomisk ødeleggende konsekvensene, anbefaler Hammerfest Fiskarlag at det innføres en maks kvote på fartøynivå på 500 tonn, uavhengig av gruppetilhørighet og fartøystørrelse i lukket gruppe. Dette betyr at Hammerfest Fiskarlag også i dette tilfelle ikke er fornøyd med Landstyrets forslag til maksimalkvotestige, og trekker i tvil hvorvidt man fra Landstyret i tilstrekkelig grad har vurdert konsekvensene.
Fordelingsnøkkel

Samtidig er vår lokallag overbevisst om at dette kun er starten, etter mange år med svært høye totalkvoter, og også vil omfatte seien om kort tid. Vi anbefaler derfor på det sterkeste å blåse støvet av og aktivisere den allerede eksisterende fordelingsnøkkelen på gruppenivå. Dette for å sikre at de som gjennom sin opprinnelige kvote har tilgang på hyse og sei, også er de som får nyttiggjøre seg disse, uavhengig av fartøystørrelse. Dette bør og må være på plass før sesongen 2014.
- Vi ser og skjønner også at bifangstregelen slik den fungerer i dag, skaper grobunn for misunnelse og forskjellsbehandling. Den flåtegruppen som sannsynligvis har avgitt forholdsvis mye i forhold til hva den har kunnet nyttiggjort seg i fisket, er gruppen under 11 meter. Muligens burde denne gruppen hatt en mere fleksibel avvikling av bifangstfisket. Hammerfest fiskarlag vil derfor anbefale en organisatorisk behandling av spørsmålet om å vurdere å innføre finnmarksmodellen også i bifangstfisket. Denne behandlingen må snarest igangsettes med mål om endelig besluttning i god tid før 2014, heter det i vedtaket fra Hammerfest fiskarlag som har fått støtte fra Hasvik og Sørøy fiskarlag, Havøysund fiskarlag og Kamøyvær og Skarsvåg fiskarlag i denne saken.

Opprettet 08.11.2012 07:51. Sist oppdatert 08.11.2012 07:51

Kommenter via Facebook

Fikk svært uvanlig fangst Skulle fiske reker.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

Russisk tråler bøtelagt for dumping Det ble reagert kontant da den russiske tråleren «Nivenskoje» dumpet sild ved Jan Mayen.

Syv kval skutt Tatt på kysten.

Vil ha videre disp Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker fortsatt disp fra avgangsmelding for båter på mellom 15 og 17,99 meter.

Mye pelagisk i høst Når store kvantum skal opp, blir prisfastettingen ekstra spennende.

To kvaler skutt Avsluttet ved Svalbard.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

– Lik var islending De var tre som omkom i forliset.

Tatt i arrest på Island Et norsk fiskefartøy ble mandag tatt i arrest etter at det skal ha fisket i en forbudssone ved Island, opplyser den islandske kystvakten.

VM-vinner fikk 25-kilos skrei Vinneren kom fra Troms, hele 600 deltok.

Fisker falt i sjøen og omkom Falt over bord utenfor Nord-Trøndelag.

Åpnet Henningsvær-boksen for flere Også litt større fartøy kan delta.

På samme nivå som i fjor Stabilt i de sørlige regionene.

Nytt aktsomhetsområde i loddefisket Mye innblanding av torsk og hyse.

Skreifest på gang i Ytre Namdal Innsiget gir både og gode middager og mange aktiviteter.

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Fisketrailere ble stoppet I en fellesaksjon ble 75 vogntog med fisk som antatt last, stanset i en kontroll.

Skjønner ikke refordelingen Fiskeridirektøren fulgte ikke fiskarlagets råd.

Dyrest i Kirkenes Store prisforskjeller ved landinger i større havner.

Skreibølge over Europa Forbrukerne sender eposter til Sjømatrådet for å få tak i mirakelfisken. 

Åpner Henningsværboksen for de minste Fiskeridepartementet åpner nå Henningsværboksen for fiske fram til 1. juli for båter under 11 meter.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Russisk fiskebåt takket ja Fikk hjelp til å komme seg til Tromsø.

Vågekval-frist Skal du være med, så meld fra.

- Lokalsykehuset viktig for fiskeriene - Akuttberedskapen og fødetilbudet på lokalsykehuset på Gravdal må opprettholdes.

Konkurs-landene importerer mer De som sliter med økonomien, spiser mer fisk.

Russland er det største markedet Har passert Frankrike.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS