×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

10.000 laks rømte på Vestlandet

Fiskeridirektoratet mottok mandag melding om rømming av oppdrettslaks fra Slakteriet Brekke AS i Sognefjorden.

Det har vært en ny lakserømming.  Foto: Arkiv, illustrasjon

Rømminga skjedde fra slaktelokaliteten Instefjord i Risnefjorden i Gulen kommune. Det er grunn til å tro at det dreier seg om rundt 10 000 rømte oppdrettslaks.

Fisken som rømte har en snittvekt på i underkant av 4 kg. Selskapet har satt ut gjenfangstgarn og har fått pålegg fra Fiskeridirektoratet om å utvide gjenfangstaktiviteten ut til området Ortneset - Apestoda.

Fiskeridirektoratet vil gjennomføre rømmingstilsyn hos selskapet.

Fiskeridirektoratet ønsker tips fra publikum om fangst av oppdrettslaks i området. Slike tips kan meldes til FMC – Fiskeridirektoratet sin døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.

Gjeldande fiskereglar må følgjast.

Slakteriet Brekke AS vil ta imot gjenfanget fisk fra private som ønsker å levere.

På forsiden nå