×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

100-årsjubileum i Florø

I dag markeres Sogn og Fjordane Fiskarlags 100 års-jubileum. Det skjer på årsmøtet i Florø.

Florø er åsted for dagens 100-årsjubileum. Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Sogn og Fjordane Fiskarlag har siden 28. oktober 1918 samlet fiskerne i fylket. I jubileumsåret består laget av fem lokale fiskarlag, Sogn og Fjordane er dermed det regionale leddet i Norges Fiskarlag som i sterkest grad har effektivisert lokallagsdriften ved å redusere antall lag.

Driften av organisasjonen, både nasjonalt og regionalt, er også ett av tre hovedtema i møtet, melder Norges Fiskarlag på egen nettside.

Generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen, deltar på møtet både med innlegg og i den påfølgende debatten om det pågående arbeidet med å rigge organisasjonen for fremtiden.

Brexit og kvoteavtaler er temaet som statssekretær Veronica Isabel Pedersen i Nærings- og fiskeridepartementet drar opp, mens Sett sjøbein er utfordret til å synliggjøre sitt arbeid og sitt bilde av behovet for rekruttering og kompetanse i næringen.

I kveld er det satt av tid til en markering av organisasjonsjubileet for årsmøtet og gjester på årsmøtehotellet, Quality Hotell Florø.

På forsiden nå