×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

118 digitale seilingsruter

Norskekysten mellom Stad og Rørvik har fått 118 nye digitale seilingsruter. Nå vil Kystverket ha tilbakemelding på hvordan dette systemet virker.

På routeinfo.no ligger det nå detaljert info om havner fra Oslofjorden til Rørvik. Innen utgangen av året skal tjenesten være landsdekkene.

På routeinfo.no kan fartøy, store og små, som planlegger seilas mellom Oslofjorden og Rørvik få tilgang til totalt 395 digitale seilingsruter.

Grense Jakobs elv og Svalbard
‒ Innen utgangen av året gjør vi tjenesten landsdekkende med ruter helt opp til grensen til Russland i nord, inkludert Svalbard. For å sikre at tilbudet oppfyller brukernes behov, oppfordrer vi navigatører til å gi oss tilbakemelding på tjenesten gjennom en spørreundersøkelse, sier senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

Via routeinfo.no kan alle som planlegger å anløpe havner fra Oslofjorden til Rørvik i Trøndelag laste ned kvalitetssikrede seilingsruter direkte inn i sine kartsystemer om bord. Tjenesten er et gratis tilbud som skal bidra til tryggere og smartere sjøtransport.

Seilingsruter og ruteinformasjon er kvalitetssikret av nautikere i Kystverket for fartøy opp til 150 meters lengde og ni meter dyptgående, og gir navigatører detaljert informasjon om gjeldende seilingsforhold og seilingsregler for innseiling og anløp.

Reduserer risiko
‒ Ved å tilby kvalitetssikrede seilingsruter reduseres risikoen for at fartøy tar uheldige rutevalg som kan føre til uønskede hendelser, men tjenesten vil ikke erstatte navigatørens validering av sin seilingsrute før seilasen starter, påpeker Klingsheim.

Ved at viktig ruteinformasjon er digitalt samlet hos Kystverket, kan ruter og ruteinformasjon også inngå i andre eksterne karttjenester gjennom et såkalt digitalt grensesnitt eller API. PRIMAR og Den norske los er eksempler på karttjenester som nå tilbyr digitale ruter fra routeinfo.no.

‒ Jeg setter virkelig pris på routeinfo-initiativet og lurer på hvorfor dette ikke har blitt innført tidligere, siden det så åpenbart er en nyttig del i digitaliseringen av sjøtransport, sier direktør for navigasjonsløsninger Ralf Lehnert i SevenCs, en internasjonal produsent av programvare til navigasjon.

Anbefales for navigatører
Ved å tilby fartøy referanseruter som er kvalitetssikret av Kystverkets lostjeneste, sjøtrafikksentraltjeneste, sjømerketjeneste og farledsbevisenhet, ønsker Kystverket å styrke sikkerheten til sjøs. Tjenesten er ikke pliktig å bruke, men Kystverket anbefaler at navigatører tar i bruk referanseruter fra routeinfo.no som grunnlag for sin planlagte seilas.

Berge Rederi, som opererer ti bulkfartøy som går langs hele kysten, er et av rederiene som planlegger å bruke Kystverkets digitale rutetjeneste.

‒ Nå som tjenesten dekker store deler av kysten kommer vi til å ta den i bruk ved våre fartøyer. At alle rutene er kvalitetssikret av nautikere og loser i Kystverket, gir oss en trygghet i at kursene vi legger er riktige og at alle hensyn er ivaretatt, sier reder og kaptein Øivind Berge i Berge Rederi.

For å redusere møtehendelser har Kystverket separert møtende ruter der farvannet gir rom for det. I routeinfo.no kan navigatører laste ned separate ruter for nordgående, sørgående, og inn- og utgående trafikk.

‒ Dette er en stor fordel for skipsfarten, og vi ser helt klart at separate ruter vil bidra til å høyne sikkerheten for våre fartøy, sier Berge.

Du kan lese hele saken på Kystverkets hjemmeside her.

På forsiden nå