×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

145 fiskeredskap beslaglagt i aksjon

En aksjon fra Sotra til Stavanger avdekket at de fleste av de kontrollerte fiskeredskapene var satt ulovlig.

Det ble beslaglagt 132 ulovlige teiner i den omfattende aksjonen. Foto: Privat

- Resultatet er nedslående, sier inspektør Svein Hadland ved kontrollseksjonen i region Sør.

Hovedfokus for aksjonen som fant sted 3. og 4. juli var primært ulovlig fiske i sjøen, og mesteparten av teinene som ble kontrollerte var satt ulovlig. De fleste teinene var umerka og manglet eller hadde stengte rømningsveier.

- Flere flytegarn var satt i strid med nedsenkingspåbudet som gjelder fra 1. mars t.o.m. 30. september.

Tverretatlig aksjon

Fiskeridirektoratet, Politiet, Ryfylke friluftsråd, Friluftsrådet Vest, Kystvakta og Statens naturoppsyn var med i aksjonen. De 6 båtene som ble brukt tilhørte Kystvakta, Ryfylke friluftsråd, Friluftsrådet Vest og Statens naturoppsyn.

Kontrollen vil bli fulgt opp utover sommeren – både av den enkelte etat og i fellesskap.

Redskapen skal merkes

Det er viktig at alle som skal fiske setter seg inn i gjeldende regelverk.

- Et ufravikelig krav er at alle redskaper i sjøen skal merkes tydelig med navn og adresse, sier Hadland.

Inndratte redskap:

6 umerka flytegarn

- 2 bunngarn

- 132 teiner

- 5 ruser

I tillegg var det flere som fikk advarsel om for dårlig merking av fiskeredskapen.

På forsiden nå