×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

2,5 mill til selfangst

Søkerkriteriene er kommet.

Det setter nå av penger til dem som skal fangste sel. Illustrasjonsbilde

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å disponere inntil 2,5 mill. kr av Statsbudsjettet for 2019 Kap. 919 Post 75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, som tilskudd til selfangsten i 2019.

Det betales ut kroner 250.00 til hvert fartøy som oppfyller kravene. Tilskuddene kommer som en følge av at myndigheten ønsker at stort mulig andel av totalkvoten taes. Forutsetningen for tilskudd er at søker har selfangsttillatelse i 2019 etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) kapittel 8, og har sendt nødvendig påmelding til Fiskeridirektoratet.

Nødvendig regulering

Selbestanden har økt kraftig de siste årene. Samtidig har antall fartøy som har deltatt i fangsten blir kraftig redusert. Denne meldingen om at de styrende ser viktigheten av en regulering av selbestanden høster stor tilslutning. Flere sentrale aktører og politikere har allerede vist sin tilfredshet med vedtaket. Her er noen av uttalelsene.

-  Tilskuddet skal bidra til at størst mulig del av totalkvoten tas, og at selfangstnæringen skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel, sier Margunn Ebbesen (H). 

 -  Selen er en av våre største «konkurrenter» og spiser enorme mengder av vår felles skattekammer, den nordatlantiske torskebestanden, kanskje nærmere det dobbelte som den norske totalkvoten og bestandsregulerende tiltak er nødvendig dersom vi skal forvalte ressursene på en riktig måte, sier Bengt  Rune Strifeldt (FrP) .  

 -  Selfangsten er viktig å opprettholde og vi må høste av alle arter for at vi skal ha en optimal utnyttelse av våre ressurser, sier Andrè N. Skjelstad (V).  

-  Selstammen vokser betydelig hvert eneste år. Blir det så mye sel, går det utover fiskerinæringen. Det er en ressurs vi må ta vare på, kjøttet er godt og spekket kan brukes til olje så selfangsten må vi opprettholde, sier Steinar Reiten (KrF)

Fangstavhengig tilskudd

Det avsettes også en pott til fangstavhengig tilskudd som fordeles mellom deltagende fartøy basert på antall fangede dyr. Pottens størrelse vil variere med antall deltakende fartøy. Potten fremkommer ved å trekke mottakstilskudd og fasttilskudd for deltakende fartøy fra samlet ramme for støtteordningen.

Maksimalt fangstavhengig tilskudd per fartøy er 1 mill. kroner.

På forsiden nå