×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

2,5 millioner kroner til selfangsten

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2020, kan nå søke om tilskudd.

Fartøy som ønsker å søke om støtte må være i fangsten minst 35 døgn.

Det er avsatt totalt 2,5 millioner kroner og søknadsfristen er 9. mars, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Tilskuddet til årets selfangst kan gå til rederi eller mottak, og målet med tilskuddet er å bidra til å skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel.

Vilkåret for å tildele tilskudd til rederier er at de har tillatelse til å delta i selfangst i 2020 og har sendt påmelding til Fiskeridirektoratet. Fartøy som mottar tilskudd må gjennomføre minst 35 fangstdøgn.

Må ha godkjenning

For at mottak skal kunne motta tilskudd må de ha kjøpergodkjenning fra Fiskeridirektoratet og godkjenning for produksjon av selolje fra Mattilsynet. Mottak må i tillegg ha utstyr for produksjon av ulike råstoff fra selfangsten som skinn, spekk, olje, kjøtt og andre produkter.

Fartøy som ønsker å delta i årets fangst må søke Fiskeridirektoratet region Nord om tillatelse innen 9. mars, søknadsfristen for tilskuddsordningen er også satt til 9. mars.

På forsiden nå