×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

20 koronamillioner til forskning på norskprodusert fiskefôr

Regjeringen foreslår at det bevilges 20 millioner kroner til forskning på utvikling av fiskefôr basert på norsk råstoff.

Fiskeriministeren peker blant annet på raudåte som en mulig råstoffkilde for norskprodusert fiskeôr. Foto: Calanus

Midlene foreslås lagt til Norges Forskningsråd. Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.
Regjeringen skriver i en pressemelding om tiltakspakken som ble sluppet fredag at mer enn 50 prosent av klimagassutslippene fra oppdrettsnæringen har sin opprinnelse fra fiskefôret gjennom både råvarene som benyttes, transport og produksjon. Om lag 90 prosent av råvarene til fôr er importert.

Raudåte og mesopelagiske arter
- For å redusere både utslippene og avhengigheten av importerte råvarer, er det viktig å satse på alternative fôrressurser som kan produseres i Norge og gi grunnlag for nye arbeidsplasser. Mye forskning er gjort over år, og fôrprodusentene har tatt i bruk nye råvarer som olje fra alger og insektsmel. Det er åpnet for fangst av raudåte, og fangst av krill har pågått i flere år. Regjeringen finansierer også forskning på såkalt mesopelagiske fiskearter, som kan gi grunnlag for nye fiskerier og fôrråvarer i fremtiden, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

På forsiden nå