Kyst og Fjord

200.000 tonn igjen

Selv om man ikke ser på fleks-kvoten i fisket, er kvantumet fremdeles seks-sifret.

Det er fremdeles mer enn 100.000 tonn igjen av sildekvotene.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Departementet har vedtatt at det blir ingen endring i kvotefleks på NVG-sild. Sildelaget har gjort noen vurderinger rundt uttak resten av året av både NVG-sild og nordsjøsild, melder de på sine nettsider, sildelaget.no.

Per 20. november har vi følgende restkvoter for NVG-sild og nordsjøsild. Disse tallene inkluderer kvantum man kan fiske på fleks i år av kvoten for 2018.

NVG-sild –       152 063 tonn

Nordsjøsild –     47 591 tonn

Per i dag så har mange av de store fartøyene fisket like over 90% av årets kvote, og naturligvis da ikke fisket på flekskvoten. Andre fartøy har fisket hele kvoten sin for året, men ikke påbegynt flekskvoten. Et mindre antall fartøyer har fisket hele kvoten for 2017 samt deler av neste års kvote.
Totalt er det 43 287 tonn NVG sild tilgjengelig til fleks i år fra 2018-kvoten og 14 528 tonn nordsjøsild.

Dersom man ut fra tallene i dag beregner at det,  totalt for alle grupper,  ikke vil bli fisket noe av neste åres fleks-kvote og det samtidig vil bli satt igjen 5% av årets kvote til fleks neste år, så vil kvantum som vil bli fisket resten av året se slik ut:

NVG-sild: 87 137 tonn

(Beregning) 
Tilgjengelig kvote:                      152 063 tonn
(-) 10% fleks for 2018:                 43 287 tonn
(-) 5% satt igjen av 2017-kvote:    21 639 tonn
Beregnet fiske rest 2017:           87 137 tonn

Nordsjøsild: 25 799 tonn

(Beregning)
Tilgjengelig kvote:                          47 591 tonn
(-) 10% fleks for 2018:                   14 528 tonn
(-) 5% satt igjen av 2017-kvote:       7 264 tonn
Beregnet fisket rest 2017:          25 799 tonn

Regneeksempelet gir da at det vil bli fisket 113 000 tonn totalt med sild resten av året.

Det har hittil i år blitt fisket 304 000 tonn NVG-sild og 109 000 tonn nordsjøsild

Sildelaget vil igjen påpeke at dette er bare en tenkt beregning basert på tall så langt i år. Fartøyene vil selv bestemme hvor mye de vil fiske av restkvoter og fleks, samtidig som vær og vind og andre forhold kan påvirke fisketakten.

Opprettet 22.11.2017 07:16. Sist oppdatert 22.11.2017 07:16

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS