Kyst og Fjord

200.000 tonn igjen

Selv om man ikke ser på fleks-kvoten i fisket, er kvantumet fremdeles seks-sifret.

Det er fremdeles mer enn 100.000 tonn igjen av sildekvotene.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Departementet har vedtatt at det blir ingen endring i kvotefleks på NVG-sild. Sildelaget har gjort noen vurderinger rundt uttak resten av året av både NVG-sild og nordsjøsild, melder de på sine nettsider, sildelaget.no.

Per 20. november har vi følgende restkvoter for NVG-sild og nordsjøsild. Disse tallene inkluderer kvantum man kan fiske på fleks i år av kvoten for 2018.

NVG-sild –       152 063 tonn

Nordsjøsild –     47 591 tonn

Per i dag så har mange av de store fartøyene fisket like over 90% av årets kvote, og naturligvis da ikke fisket på flekskvoten. Andre fartøy har fisket hele kvoten sin for året, men ikke påbegynt flekskvoten. Et mindre antall fartøyer har fisket hele kvoten for 2017 samt deler av neste års kvote.
Totalt er det 43 287 tonn NVG sild tilgjengelig til fleks i år fra 2018-kvoten og 14 528 tonn nordsjøsild.

Dersom man ut fra tallene i dag beregner at det,  totalt for alle grupper,  ikke vil bli fisket noe av neste åres fleks-kvote og det samtidig vil bli satt igjen 5% av årets kvote til fleks neste år, så vil kvantum som vil bli fisket resten av året se slik ut:

NVG-sild: 87 137 tonn

(Beregning) 
Tilgjengelig kvote:                      152 063 tonn
(-) 10% fleks for 2018:                 43 287 tonn
(-) 5% satt igjen av 2017-kvote:    21 639 tonn
Beregnet fiske rest 2017:           87 137 tonn

Nordsjøsild: 25 799 tonn

(Beregning)
Tilgjengelig kvote:                          47 591 tonn
(-) 10% fleks for 2018:                   14 528 tonn
(-) 5% satt igjen av 2017-kvote:       7 264 tonn
Beregnet fisket rest 2017:          25 799 tonn

Regneeksempelet gir da at det vil bli fisket 113 000 tonn totalt med sild resten av året.

Det har hittil i år blitt fisket 304 000 tonn NVG-sild og 109 000 tonn nordsjøsild

Sildelaget vil igjen påpeke at dette er bare en tenkt beregning basert på tall så langt i år. Fartøyene vil selv bestemme hvor mye de vil fiske av restkvoter og fleks, samtidig som vær og vind og andre forhold kan påvirke fisketakten.

Opprettet 22.11.2017 07:16. Sist oppdatert 22.11.2017 07:16

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS