×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

22 prosent høyere torskepris

Det ble levert dobbelt så mye torsk forrige uke som den foregående, og prisen er fortsatt svært hyggelig - sju kroner over nivået i fjor.

Det landes stadig mer torsk også i den sørlige delen av skreiruta, som her på Myre, der kystflåten sto på i helga for å utnytte godværet. Foto: Erik Jenssen

Ifølge Råfisklagets ukerapport begynner det forsiktig å røre på seg i torskefisket, selv om vi ennå er svært tidlig i skreinnsiget. Leveransene av fersk torsk økte til 4 100 tonn, noe som er det dobbelte av uka før.

Ferske leveranser fra trålflåten har vært et viktig bidrag til økningen, ifølge Råfisklagets ukerapport.

Finnmark og Troms har de største leveransene, mens det begynner å røre litt på seg også i Lofoten og Vesterålen. I disse to regionene har det til nå handlet mest om sei, men det begynner å rapporteres om bra innslag av torsk også her.

Prisen har vært den store snakkisen i år, med betaling opp i 50 kroner kiloen hos enkeltkjøpere i Nord-Troms.

Snittprisen for fersk torsk i uke 3 ble hele 39,05, noe som er 7 kroner og 7 øre over snittprisen for samme uke i fjor. Det utgjør en prisvekst på hele 22 prosent i forhold til fjoråret.

pristabell

Som tabellen viser, er det kjøperne i Troms som har betalt best, med Lofoten, Vesterålen og Vest-Finnmark på de følgende plassene.

Årsaken er svært høy etterspørsel i ferskmarkedet kombinert med dårlige værforhold og lite tilgjengelig ferskfisk i markedet.

På forsiden nå