×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

24 vil på størjefangst

24 fartøy har meldt seg på årets fangst etter makrellstørje. Kun en fra nord er lista, «Maja 2» fra Vestvågøy. 

Listen over fartøy som ønsker å delta i fangsten etter makrellstørje er klar.

Listene under viser påmeldte til fisket etter makrellstørje i 2019 for fartøy som fisker med not eller line. Fartøyene er listet opp i tilfeldig rekkefølge, og numrene er satt inn kun for å ha oversikt over antall påmeldte.

Fartøy som ønsker å delta i fisket med line

 

Registreringsmerke

Navn på fartøy

Største lengde

1

M-128-SM

Fiskebank I

29,92

2

M-1-SM

Kardinal

6,79

3

N-161-VV

Maja 2

17,25

4

SF-25-S

Rosøy

10,62

5

Ø-123-H

Ann Sofie

14,96

6

H-109-AV

Tabben

8,9

7

M-25-SM

Orholm

8,95

Fartøy under 40 meter som ønsker å delta i fisket med not

 

Registreringsmerke

Navn på fartøy

Største lengde

1

ST-18-F

Edna Synnøve

23,99

2

SF-246-A

Hillersøy

36,34

3

M-70-AV

Tojako

27,49

4

SF-12-F

Bluefin

34,79

5

SF-1-G

Vibeke Helene

27,3

6

M-58-AV

Orfjord

34,85

7

SF-50-G

Vestbris

30,0

8

SF-1-A

Vesterhav

38,55

9

SF-3-A

Albacore

26,13

Fartøy over 40 meter som ønsker å delta i fisket med not

 

Registreringsmerke

Navn på fartøy

Største lengde

1

SF-2-S

Hovden Viking

46,0

2

H-2-AV

Radek

53,55

3

R-333-K

Salvøy

41,1

4

H-1-BN

Brennholm

75,40

5

H-87-AV

Birkeland

68,8

6

H-74-AV

Talbor

64,0

7

H-175-B

Bømmelbas

61,54

8

H-140-B

Elisabeth

60,9

På forsiden nå