×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

49.000 laks på rømmen

Rømming i Tosenfjorden i Bindal kommune i Nordland med gjennomsnittsvekt på 2,6 kilo.

Drøyt 400 er så langt fanget. Foto: Illustrasjonsfoto

49 000 laks rømt fra Sinkaberg-Hansen AS sin lokalitet Oksbåsen i Bindal kommune i Nordland.

Fiskeridirektoratet mottok mandag morgen melding om rømming av oppdrettslaks fra Sinkaberg-Hansen AS sin lokalitet Oksbåsen i Bindal kommune i Nordland. Selskapet opplyser at fisken i den aktuelle merden har en snittvekt på 2,6 kg, og foreløpig opptelling viser at det har rømt i overkant av 49 000 fisk.

Fiskeridirektoratet gjennomførte tirsdag tilsyn på anlegget, og gir i samråd med Fylkesmannen et pålegg om utvidet gjenfangst i regionen utover de påkrevde 500 meterne fra anlegget, samt pålegg om overvåking og eventuelle uttak i vassdrag i regionen.

Sinkaberg-Hansen AS har iverksatt gjenfangst i sjø ved anlegget, og får nå gjennomført undersøkelser i aktuelle vassdrag i regionen. Det er så langt rapportert om fangst av 418 rømte laks.

For å få en god oversikt over spredning av den rømte fisken ønsker Fiskeridirektoratet at det meldes inn observasjoner og fangst av rømt oppdrettslaks til vår døgnåpne vaktsentral.

På forsiden nå