Kyst og Fjord

50 timer vedlikehold per flytime

De nye kystvakthelikoptrene er et vanvittig pengesluk og de leverer ikke det de skal. Det er de to viktigste konklusjonene på milliardinvesteringa, drøyt fem år etter at den første maskinen ble levert. – Hittil har vi ikke fått én operativ helikoptertime fra NH90 og er alvorlig bekymret, sier stabssjef i Kystvakten, Morten Jørgensen til Kyst og Fjord.

- Nytteverdien er fortsatt lik null, sier en frustrert og bekymret stabssjef i Kystvakten, Morten Jørgensen om NH90-helikopteret.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det kan komme til å koste 70.000-100.000 kroner å holde det nye kystvakthelikopteret én time i lufta. For hver time helikopteret beveger seg i elementet det er bygget for, trengs det 35-50 vedlikeholdstimer på bakken.

- Klarer ikke vedlikeholde

Tallene kommer fra tidligere vedlikeholdssjef ved Bardufoss Flystasjon, Jan-Terje Jakobsen.

- Jeg sa det for flere år siden, at vedlikeholdspresset på NH90 ville bli enormt, og at vi ville være nødt til å produsere ti nye NH90-teknikere hvert år i ti år framover, dersom vi skulle kunne levere de foreskrevne flytimene. Få trodde meg, men nå er det akkurat der vi er, sier Jakobsen til Kyst og Fjord.

- Enhver ny flytype i dag er avansert, og innfasing av nye maskiner er enormt ressurskrevende. Akkurat nå faser vi inn nye helikopter, nye overvåkingsfly og nye jagerfly – omtrent samtidig. For NH90 kommer i tillegg at flytypen er under utvikling, noe som gir betydelig ekstra timeforbruk på bakken. Etter hvert som man blir kjent med maskinen, vil timetallet kunne gå noe ned, men ikke veldig mye, sier han.

- Jeg tviler på at landets politikere er blitt gjort oppmerksom på vedlikeholdskostnadene.

Jakobsen ble pensjonist for halvannet år siden, men er nå tatt inn igjen i forsvaret, for å delta i sertifiseringen av de militære flyplassene Bardufoss, Andøya og Ørland, i forbindelse med nye krav fra det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA (European Aviation Safety Agency).

Har ikke levert

Den første NH90-maskinen landet på norsk jord i januar 2012. Snart seks år senere har ikke NH90 levert en eneste operativ helikoptertime til Kystvakten, til tross for at statsbudsjettet både i 2016 og 2017 slo fast at det i løpet av året ville «være mulig å operere NH90 fra kystvaktskip» det kommende året. Men i praksis har ikke helikopteret vært brukt til annet enn trening, og Kystvakten har derfor vært uten operativt helikopter siden den siste av de gamle Lynx-maskinene ble utfaset 7. desember 2014.

Det betyr at Kystvakten de siste tre årene har manglet sitt viktigste overraskelsesmoment i jakten på tjuvfiskere. Og enda viktigere; norskekysten har manglet den ekstra redningskapasiteten langt til havs som disse maskinene skulle inneha. En rekke fiskere både i Norge og Russland kan i dag takke Kystvaktens helikopterberedskap for at de lever.

Helikopterkrisa har dessuten vart i mer enn tre år. Lynx-helikoptrene gikk på sparebluss de siste årene av sin levetid, fordi de egentlig var gått ut på dato.

Oppgradert og utfaset

Og slik kan man fortsette; allerede i 2006 ble de tre kystvaktskipene i Nordkapp-klassen oppgradert for 300 millioner kroner, for å rydde plass for de nye NH90-helikoptrene, som jo var «rett rundt hjørnet». Det var de ikke, og nå er de tre skipene på vei ut av Kystvakten. I statsbudsjettet for to uker siden fastslo finansminister Siv Jensen at det første av de tre nye helikopterbærende kystvaktskipene som skal erstatte Nordkapp-klassen vil være ferdigstilt i 2022.

Regninga for de 14 NH90-helikoptrene er på syv milliarder kroner. Åtte av dem skal være Kystvaktens spydspiss innen fiskerioppsyn og redningstjeneste, de siste seks en del fregattenes våpensystem. Hittil har Norge mottatt syv maskiner, ytterligere to kommer før årsskiftet, det kommer tre neste år og de siste to kommer i 2019, ifølge fabrikanten.

Mer i papiravisa

Opprettet 26.10.2017 09:01. Sist oppdatert 26.10.2017 09:04

Kommenter via Facebook

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS