Kyst og Fjord

50 timer vedlikehold per flytime

De nye kystvakthelikoptrene er et vanvittig pengesluk og de leverer ikke det de skal. Det er de to viktigste konklusjonene på milliardinvesteringa, drøyt fem år etter at den første maskinen ble levert. – Hittil har vi ikke fått én operativ helikoptertime fra NH90 og er alvorlig bekymret, sier stabssjef i Kystvakten, Morten Jørgensen til Kyst og Fjord.

- Nytteverdien er fortsatt lik null, sier en frustrert og bekymret stabssjef i Kystvakten, Morten Jørgensen om NH90-helikopteret.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det kan komme til å koste 70.000-100.000 kroner å holde det nye kystvakthelikopteret én time i lufta. For hver time helikopteret beveger seg i elementet det er bygget for, trengs det 35-50 vedlikeholdstimer på bakken.

- Klarer ikke vedlikeholde

Tallene kommer fra tidligere vedlikeholdssjef ved Bardufoss Flystasjon, Jan-Terje Jakobsen.

- Jeg sa det for flere år siden, at vedlikeholdspresset på NH90 ville bli enormt, og at vi ville være nødt til å produsere ti nye NH90-teknikere hvert år i ti år framover, dersom vi skulle kunne levere de foreskrevne flytimene. Få trodde meg, men nå er det akkurat der vi er, sier Jakobsen til Kyst og Fjord.

- Enhver ny flytype i dag er avansert, og innfasing av nye maskiner er enormt ressurskrevende. Akkurat nå faser vi inn nye helikopter, nye overvåkingsfly og nye jagerfly – omtrent samtidig. For NH90 kommer i tillegg at flytypen er under utvikling, noe som gir betydelig ekstra timeforbruk på bakken. Etter hvert som man blir kjent med maskinen, vil timetallet kunne gå noe ned, men ikke veldig mye, sier han.

- Jeg tviler på at landets politikere er blitt gjort oppmerksom på vedlikeholdskostnadene.

Jakobsen ble pensjonist for halvannet år siden, men er nå tatt inn igjen i forsvaret, for å delta i sertifiseringen av de militære flyplassene Bardufoss, Andøya og Ørland, i forbindelse med nye krav fra det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA (European Aviation Safety Agency).

Har ikke levert

Den første NH90-maskinen landet på norsk jord i januar 2012. Snart seks år senere har ikke NH90 levert en eneste operativ helikoptertime til Kystvakten, til tross for at statsbudsjettet både i 2016 og 2017 slo fast at det i løpet av året ville «være mulig å operere NH90 fra kystvaktskip» det kommende året. Men i praksis har ikke helikopteret vært brukt til annet enn trening, og Kystvakten har derfor vært uten operativt helikopter siden den siste av de gamle Lynx-maskinene ble utfaset 7. desember 2014.

Det betyr at Kystvakten de siste tre årene har manglet sitt viktigste overraskelsesmoment i jakten på tjuvfiskere. Og enda viktigere; norskekysten har manglet den ekstra redningskapasiteten langt til havs som disse maskinene skulle inneha. En rekke fiskere både i Norge og Russland kan i dag takke Kystvaktens helikopterberedskap for at de lever.

Helikopterkrisa har dessuten vart i mer enn tre år. Lynx-helikoptrene gikk på sparebluss de siste årene av sin levetid, fordi de egentlig var gått ut på dato.

Oppgradert og utfaset

Og slik kan man fortsette; allerede i 2006 ble de tre kystvaktskipene i Nordkapp-klassen oppgradert for 300 millioner kroner, for å rydde plass for de nye NH90-helikoptrene, som jo var «rett rundt hjørnet». Det var de ikke, og nå er de tre skipene på vei ut av Kystvakten. I statsbudsjettet for to uker siden fastslo finansminister Siv Jensen at det første av de tre nye helikopterbærende kystvaktskipene som skal erstatte Nordkapp-klassen vil være ferdigstilt i 2022.

Regninga for de 14 NH90-helikoptrene er på syv milliarder kroner. Åtte av dem skal være Kystvaktens spydspiss innen fiskerioppsyn og redningstjeneste, de siste seks en del fregattenes våpensystem. Hittil har Norge mottatt syv maskiner, ytterligere to kommer før årsskiftet, det kommer tre neste år og de siste to kommer i 2019, ifølge fabrikanten.

Mer i papiravisa

Opprettet 26.10.2017 09:01. Sist oppdatert 26.10.2017 09:04

Kommenter via Facebook

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS