×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

5500 tonn snøkrabbe

Havforskerne tilrår ei snøkrabbekvote på mellom 4000 og 5500 tonn neste år, samt at fisket stenges på sommeren.

Forskerne mener det kan fiskes mellom 4000 og 5500 tonn snøkrabbe neste år. Foto: Havforskningsinstituttet

– Kvoteanbefalinga er satt ut fra målsettingene om at snøkrabbefisket skal skje på en bærekraftig måte og dermed danne grunnlaget for et fiske som gir grunnlag for langsiktig verdiskapning. I tillegg skal fisket sørge for minst mulig uønska konsekvenser for økosystemet, sier havforsker Ann Merete Hjelset. Hun er bestandsansvarlig for snøkrabbe ved Havforskningsinstituttet (HI).

Andre gang
Det er andre gang Havforskningsinstituttet kommer med kvoteråd for snøkrabba på norsk sokkel i Barentshavet. Rådet for 2017 var på 4 000 tonn.

I dag står mesteparten av bestanden i den russiske delen av Barentshavet, men krabben sprer seg nordvestover, og de siste årene har det blitt stadig mer snøkrabbe på norsk sokkel.

– I løpet av 2017 er det rapportert om flere enkeltfunn av snøkrabbe nordvest for Svalbard, men foreløpig er den høstbare bestanden helt øst i fiskevernsonen ved Svalbard og på den norske delen av sokkelen i Smutthullet, sier Hjelset.

Fiskeforbud og minstemål
Havforskningsinstituttet mener snøkrabbefisket bør stenges i perioden 1. juni til 31. august.

– I denne perioden gjennomgår snøkrabba skallskifte, og såkalt bløtkrabbe har lavt matinnhold. Dermed er markedsverdien betydelig redusert på denne tida av året, forteller Hjelset.

Havforskerne mener også at minstemålet for snøkrabba bør være på 100 millimeters skjoldbredde for å sikre fremtidig rekruttering.

Det er hannkrabba som har kommersiell verdi, og i utgangspunktet er minstemålet satt ut fra markedskrav og er dermed ikke en biologisk referanse. - Likevel mener vi at dette er et minstemål som også vil sikre rekruttering til bestanden, og vi mener det kan opprettholdes inntil vi har fått mer kunnskap om biologien til snøkrabba i Barentshavet, sier Hjelset.

Usikkerhet
Snøkrabba er en ny art i Barentshavet, og foreløpig vet havforskerne lite om hvordan den påvirker økosystemet.

– Det er rimelig å anta at krabben vil påvirke omgivelsene sine, både som predator på bunndyr og som byttedyr for fisk. Blant annet har vi funnet den i torskemager. Vi har også enkelte studier som indikerer at snøkrabben kan påvirke bunnfaunaen, men fremdeles er det en god del usikkerhet om –   og hvordan – den  påvirker økosystemet i Barentshavet, avslutter Hjelset.

På forsiden nå