×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

6 000 laks rømte på trøndelagskysten

Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

– Vi jobber nå med å klarlegge alle detaljene i hendelsesforløpet, sier Ruth Lillian Kjæmpenes, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet til direktoratets nettsider.

Fiskeridirektoratet inspiserte anlegget like etter hendelsen og gav i samarbeid med Fylkesmannen et pålegg om utvidet gjenfangst utover de påkrevde 500 meterne fra anlegget.

– Det er så langt rapportert inn 81 gjenfanget laks etter rømmingen, sier Kjæmpenes.

Snittvekten på den rømte fisken er 5,7 kilo.

Første helgen i februar oppdaget Bjørøya AS en L-formet flenge på ca. 2 x 2 meter i sitt oppdrettsanlegg. Den ble funnet på 22 meter dyp. 

Kjæmpenes forteller at oppdretters innsats har vært med på å redusert antallet rømt fisk:

– På grunn av størrelsen på hullet kan vi slå fast at potensialet for en enda større rømming var til stede. Her var derimot oppdretter tidlig ute med skadebegrensende tiltak, noe som antageligvis har vært medvirkende til å begrense rømmingsomfanget, forklarer Kjæmpenes.

Rømming av oppdrettsfisk er en av de største utfordringene akvakulturnæringen og forvaltningen står overfor.

På forsiden nå