×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Åpent brev til Ordførere fra Træna i sør til Senja i nord

Debatt

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja oppfordrer alle ordførere i regionen til å protestere mot prøveboring på Trænarevet.

Kjære nyvalgte og gjenvalgte ordførere fra Træna i sør til Senja i nord. Gratulerer med
godt valg og vellykkede forhandlinger.

Sandberg

Odd Arne Sandberg, Leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dere sammen med de nyvalgte kommunestyrene har ansvaret for noe av det mest
verdifulle vi har i landet vårt.
- en fantastisk flott og ren kyst.
- et hav som produserer verdens beste og mest ettertraktede mat
- noe av våre rikeste sjøfuglbestander
- et miljø med stort utviklingspotensial for nye bærekraftige næringer

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har i ti år jobbet for å holde
havområdene våre frie fra oljevirksomhet. Nettopp for å sikre disse unike kvalitetene.
Oljeselskapene har hele veien krevd tilgang på områdene, men vi har så langt vunnet
kampen mot ”goliat”.
Nyheten om at det nå er gitt tillatelse til prøveboring på Trænarevet er et tilbakeslag for
kampen vår. Lisensen til DEA ligger i så nærme Lofoten, Vesterålen og Senjaområdet at
det i praktisk sammenheng er innenfor. Et oljeutslipp, eller utslipp av giftige kjemikalier
vil på kort tid transporteres av framherskende havstrømmer inn i Vestfjordbassenget.
Dette bør bekymre alle kommuner i området mellom Træna og Senja. Næringslivet i
kommunene langs kysten , fiskerier, oppdrett og reiseliv er avhengig av et rent hav og et
godt omdømme. Prøveboring etter olje garanterer ikke for dette.

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja oppfordrer alle ordførere i regionen
til å protestere mot det som er i ferd med å skje. Vi kan ikke risikere det evigvarende
fundamentet for næringslivet i regionen . All petroleumsvirksomhet til havs
representerer en risiko for oljeutslipp og utslipp av giftige kjemikalier. All
petroleumsvirksomhet medfører også hyppig seismikkskyting som har dokumentert
skremmeeffekt på fisk, og som er dødelig for plankton og larver.
Vi må jobbe sammen for varig petroleumsfrie områder.
LEVE HAVET

På forsiden nå