×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Åpne møter om kvotemeldinga

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) besøker Vestlandet 13.-16. august. I forbindelse med besøket vil det bli to åpne møter med fiskeriministeren om regjeringas stortingsmelding Et kvotesystem for økt verdiskaping. Meldinga ble lagt fram 26. juni i år.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) la fram kvotemeldinga 26. juni i år. Foto: Fiskeridepartementet

 
 
 
 

Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordninga og en ny marknadsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldinga.

- Tiltakene vi foreslår i kvotemeldinga vil gjere systemet mindre krevende for næringa og forvaltninga. I tillegg vil det bli mer fleksibelt, mer transparent og lettere å forstå. Målet er fremdeles bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping i fiskerinæringa, bedre utnytting av hele fisken og aktivitet langs hele kysten. Samtidig er det viktig at de som blir berørt får anledning til å si hva de synes om forslagene, sier Nesvik.

Tirsdag 13. august kl. 10.00 – 11.00
Åpent møte om kvotemeldingen, Åkrehamn trålbøteri avdeling Husøy (Fiskerihavnen på Karmøy)

Torsdag 15. august kl. 17.30 – 18.30
Åpent møte om kvotemeldingen, Knutholmen , 6729 Kalvåg

På forsiden nå