Kyst og Fjord

Åpner for 20 ukers lagring

Regjeringen åpner for å forlenge perioden levendelagret fisk står i sjøen fra 12 til 20 uker.

Levendelagrerne blir hørt, og perioden fisken kan stå i sjøen utvides til fem måneder. 

Foto: Steinar Bøkenes, Ballstadøy
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Næringa har lenge bedt om endringer av dagens 12 ukers-regel, og nå kommer direktoratet på banen med en slik ordning, etter at fiskeriministeren har bedt om det.

I en pressemelding fra regjeringspartienes fiskeripolitiske talsmenn fremgår det at ordningen innebærer at næringa selv skal bidra til å øke kunnskapen om levendelagring av torsk. Ressursregistrering, fiskevelferd og smitteproblematikk er noen av områdene som skal kartlegges, og aktørene forplikter seg til dette når de søker.

Når ordningen kommer på plass, må aktørene søke om innpass. Søknadene vil behandles av Fiskeridirektoratet i samråd med Mattilsynet.

 

- Dette gir grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene gjennom jevnere tilgang på råstoff for industrien. Dessuten får næringen viktige kunnskapsoppgaver som vil styrke dem ytterligere på sikt, sier Tom-Christer Nilsen, fiskeripolitisk talsmann for Høyre.

 

Han får støtte av sine borgerlige kollegaer i næringskomiteen.

- Dette er solid næringspolitikk som vil gi nye muligheter for fiskerinæringen i distriktene. Dette vil kunne føre til flere arbeidsplasser innen industri, næring og forskning, god Venstrepolitikk jeg er stolt over, sier André N. Skjelstad, næringspolitisk talsperson for Venstre.

 

- Å forlenge tiden for levendelagring av fisk til 20 uker er viktig for å få bedre kunnskap og vil også bidra til at landanleggene får tilgang på mer fersk fisk også utenom hovedsesongen. Det vil være et viktig tiltak slik at en større andel av fangsten kan videreforedles lokalt og skape flere arbeidsplasser langs kysten i Norge, sier fiskeripolitisk talsmann for FrP Bengt Rune Strifeldt, fiskeripolitisk talsmann for FrP.

 

Også Krf mener forslaget gir bedre produkter.

- Levendelagring av fisk gir flere fordeler som sikrer bedre kvalitet på sluttproduktet. Fisken kan slaktes under kontrollerte forhold med god utblødning, og den kan slaktes når kundene ønsker det. Det gir i sin tur bedre pris i markedet, noe som er gunstig både for fiskere og foredlingsbedrifter, sier Steinar Reiten, næringspolitisk talsperson for KrF.

Opprettet 08.02.2019 07:40. Sist oppdatert 08.02.2019 07:40

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS