×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Åpner for 20 ukers lagring

Regjeringen åpner for å forlenge perioden levendelagret fisk står i sjøen fra 12 til 20 uker.

Levendelagrerne blir hørt, og perioden fisken kan stå i sjøen utvides til fem måneder.  Foto: Steinar Bøkenes, Ballstadøy

Næringa har lenge bedt om endringer av dagens 12 ukers-regel, og nå kommer direktoratet på banen med en slik ordning, etter at fiskeriministeren har bedt om det.

I en pressemelding fra regjeringspartienes fiskeripolitiske talsmenn fremgår det at ordningen innebærer at næringa selv skal bidra til å øke kunnskapen om levendelagring av torsk. Ressursregistrering, fiskevelferd og smitteproblematikk er noen av områdene som skal kartlegges, og aktørene forplikter seg til dette når de søker.

Når ordningen kommer på plass, må aktørene søke om innpass. Søknadene vil behandles av Fiskeridirektoratet i samråd med Mattilsynet.

- Dette gir grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene gjennom jevnere tilgang på råstoff for industrien. Dessuten får næringen viktige kunnskapsoppgaver som vil styrke dem ytterligere på sikt, sier Tom-Christer Nilsen, fiskeripolitisk talsmann for Høyre.

Han får støtte av sine borgerlige kollegaer i næringskomiteen.

- Dette er solid næringspolitikk som vil gi nye muligheter for fiskerinæringen i distriktene. Dette vil kunne føre til flere arbeidsplasser innen industri, næring og forskning, god Venstrepolitikk jeg er stolt over, sier André N. Skjelstad, næringspolitisk talsperson for Venstre.

- Å forlenge tiden for levendelagring av fisk til 20 uker er viktig for å få bedre kunnskap og vil også bidra til at landanleggene får tilgang på mer fersk fisk også utenom hovedsesongen. Det vil være et viktig tiltak slik at en større andel av fangsten kan videreforedles lokalt og skape flere arbeidsplasser langs kysten i Norge, sier fiskeripolitisk talsmann for FrP Bengt Rune Strifeldt, fiskeripolitisk talsmann for FrP.

Også Krf mener forslaget gir bedre produkter.

- Levendelagring av fisk gir flere fordeler som sikrer bedre kvalitet på sluttproduktet. Fisken kan slaktes under kontrollerte forhold med god utblødning, og den kan slaktes når kundene ønsker det. Det gir i sin tur bedre pris i markedet, noe som er gunstig både for fiskere og foredlingsbedrifter, sier Steinar Reiten, næringspolitisk talsperson for KrF.

På forsiden nå