Kyst og Fjord

Åpnet ny simulator

Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole i Gravdal har åpnet en ny stor simulator, melder Lofotposten. Ti millioner kroner er investert.

Vest-Lofoten videregående/Lofoten maritime fagskole har fått ny simulator til ti millioner kroner. Her fra simulatorsenteret tidligere i år.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– For oss er dette en merkedag. Vi har totalt investert rundt ti millioner i utstyr her i den gamle rektorboligen. Utvendig er ikke bygget så imponerende, men innvendig er det spekket med moderne utstyr, sa avdelingsleder Finn Axel Hartviksen, da han fredag tok folk rundt på omvisning.

Ordfører Remi Solberg, tidligere rektor Søren Fredrik Voie, havnesjef Ann-Helen Ernstsen, fisker/reder Ingve Johansen og Bjørn Rist fra Ballstad var invitert til omvisning i simulatoren, mens Universitetet Nord, Bodin Maritime og Lofoten Maritime fagskole kjørte en samøvelse, der totalt åtte skipsbruer var med. Også Hovedredningssentralen og Kystverket var simulert med i øvelsen. Scenarioet var en båt hadde gått på grunn ved Værøy og det var observert oljesøl. De ulike skipsbruene fikk i oppdrag med å slepe havaristen samt å legge ut oljelenser.

- Vi har et samarbeid med Nord universitet og Bodin videregående skole og maritime fagskole der vi tar i bruk en avansert simulatorteknologi for å styrke undervisning og forskning innen sikkerhet og beredskap. Dette innbefatter fartøybruer i Bodø og Lofoten, og fartøyenheter og beredskapsledelsesverktøy ved Nord universitet. De tre institusjonene er koblet sammen via internettforbindelse som gjør at studentene kan arbeide sammen i felles øvelser. Utstyret skal blant annet brukes til å kurse studenter, næringsliv og offentlige etater i både maritime operasjoner, søk og redning, samt oljevern, sa Hartvigsen.

Simulatorsamarbeidet har mottatt støtte fra DA-midlene administrert av Nordland fylkeskommune. Samarbeidet er forankret i et partnerskap kalt Maritim Campus Nord, bestående av de maritime fagskolene og sikkerhetssentrene i Nordland og Nord-Trøndelag.

Opprettet 04.12.2017 08:28. Sist oppdatert 04.12.2017 08:28

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS