Kyst og Fjord

Åpnet ny simulator

Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole i Gravdal har åpnet en ny stor simulator, melder Lofotposten. Ti millioner kroner er investert.

Vest-Lofoten videregående/Lofoten maritime fagskole har fått ny simulator til ti millioner kroner. Her fra simulatorsenteret tidligere i år.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– For oss er dette en merkedag. Vi har totalt investert rundt ti millioner i utstyr her i den gamle rektorboligen. Utvendig er ikke bygget så imponerende, men innvendig er det spekket med moderne utstyr, sa avdelingsleder Finn Axel Hartviksen, da han fredag tok folk rundt på omvisning.

Ordfører Remi Solberg, tidligere rektor Søren Fredrik Voie, havnesjef Ann-Helen Ernstsen, fisker/reder Ingve Johansen og Bjørn Rist fra Ballstad var invitert til omvisning i simulatoren, mens Universitetet Nord, Bodin Maritime og Lofoten Maritime fagskole kjørte en samøvelse, der totalt åtte skipsbruer var med. Også Hovedredningssentralen og Kystverket var simulert med i øvelsen. Scenarioet var en båt hadde gått på grunn ved Værøy og det var observert oljesøl. De ulike skipsbruene fikk i oppdrag med å slepe havaristen samt å legge ut oljelenser.

- Vi har et samarbeid med Nord universitet og Bodin videregående skole og maritime fagskole der vi tar i bruk en avansert simulatorteknologi for å styrke undervisning og forskning innen sikkerhet og beredskap. Dette innbefatter fartøybruer i Bodø og Lofoten, og fartøyenheter og beredskapsledelsesverktøy ved Nord universitet. De tre institusjonene er koblet sammen via internettforbindelse som gjør at studentene kan arbeide sammen i felles øvelser. Utstyret skal blant annet brukes til å kurse studenter, næringsliv og offentlige etater i både maritime operasjoner, søk og redning, samt oljevern, sa Hartvigsen.

Simulatorsamarbeidet har mottatt støtte fra DA-midlene administrert av Nordland fylkeskommune. Samarbeidet er forankret i et partnerskap kalt Maritim Campus Nord, bestående av de maritime fagskolene og sikkerhetssentrene i Nordland og Nord-Trøndelag.

Opprettet 04.12.2017 08:28. Sist oppdatert 04.12.2017 08:28

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS