Kyst og Fjord

Åpnet ny simulator

Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole i Gravdal har åpnet en ny stor simulator, melder Lofotposten. Ti millioner kroner er investert.

Vest-Lofoten videregående/Lofoten maritime fagskole har fått ny simulator til ti millioner kroner. Her fra simulatorsenteret tidligere i år.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– For oss er dette en merkedag. Vi har totalt investert rundt ti millioner i utstyr her i den gamle rektorboligen. Utvendig er ikke bygget så imponerende, men innvendig er det spekket med moderne utstyr, sa avdelingsleder Finn Axel Hartviksen, da han fredag tok folk rundt på omvisning.

Ordfører Remi Solberg, tidligere rektor Søren Fredrik Voie, havnesjef Ann-Helen Ernstsen, fisker/reder Ingve Johansen og Bjørn Rist fra Ballstad var invitert til omvisning i simulatoren, mens Universitetet Nord, Bodin Maritime og Lofoten Maritime fagskole kjørte en samøvelse, der totalt åtte skipsbruer var med. Også Hovedredningssentralen og Kystverket var simulert med i øvelsen. Scenarioet var en båt hadde gått på grunn ved Værøy og det var observert oljesøl. De ulike skipsbruene fikk i oppdrag med å slepe havaristen samt å legge ut oljelenser.

- Vi har et samarbeid med Nord universitet og Bodin videregående skole og maritime fagskole der vi tar i bruk en avansert simulatorteknologi for å styrke undervisning og forskning innen sikkerhet og beredskap. Dette innbefatter fartøybruer i Bodø og Lofoten, og fartøyenheter og beredskapsledelsesverktøy ved Nord universitet. De tre institusjonene er koblet sammen via internettforbindelse som gjør at studentene kan arbeide sammen i felles øvelser. Utstyret skal blant annet brukes til å kurse studenter, næringsliv og offentlige etater i både maritime operasjoner, søk og redning, samt oljevern, sa Hartvigsen.

Simulatorsamarbeidet har mottatt støtte fra DA-midlene administrert av Nordland fylkeskommune. Samarbeidet er forankret i et partnerskap kalt Maritim Campus Nord, bestående av de maritime fagskolene og sikkerhetssentrene i Nordland og Nord-Trøndelag.

Opprettet 04.12.2017 08:28. Sist oppdatert 04.12.2017 08:28

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS