Kyst og Fjord

Årets hengekvantum blir lavere

Den korte hengesesongen i Lofoten gjør at flere aktører spår et lavere 2018-kvantum. Det kan på en måte være godt nytt.

Torstein Johansen på Gimsøya er en av flere glade tørrfiskarbeidere som hadde innspurt i påsken. 

Foto: Myre Fiskemottak
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

Det skal ikke mange kuldegradene til før hengerne i Lofoten blir nervøse. Kombinasjonen av frost, vind og luftfuktighet gjør at regnestykket for effektiv kulde fort blir voldsomt. Årets kuldeperiode i februar og mars førte til at man selv ute på Røst måtte stanse henginga.
- Vi hadde opphold i fire- fem dager tidlig i mars, og det er sjeldent her ute, sier Olaf Pedersen hos Glea AS.

Lenger inn i Lofoten slår Ole Olsen hos Sufi AS fast at de mistet en hel måned hengetid, fra 20. februar til 20. mars.
- Det er meget uvanlig, og det er veldig uheldig. For da frosten endelig slapp taket var jo store deler av flåten ferdig med kvotene sine, sier Olsen, som regner med effekten av årets vinter blir et lavere hengekvantum totalt i Lofoten.

- Men det positive er jo at alle vet at det var mye fisk på lager ved årsskiftet, og hvis denne vinteren gir et redusert kvantum får vi den justeringen som trengs. De fleste planla nok å ta ned kvantumet uansett, og nå sørget vinteren for at de uansett måtte gjøre det. Dette vil få utslag for prisen, sier Olsen.

Han får støtte fra tørrfisktilvirker Helge Haug på Ballstad, som også peker på oppsiden som ligger i at et lavere kvantum kan slå positivt ut i forhold til markedet, og gjøre at tørrfisken som ligger på lager fra i fjor blir solgt unna.

Opprettet 09.04.2018 07:58. Sist oppdatert 09.04.2018 07:58

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS