Kyst og Fjord

Årets hengekvantum blir lavere

Den korte hengesesongen i Lofoten gjør at flere aktører spår et lavere 2018-kvantum. Det kan på en måte være godt nytt.

Torstein Johansen på Gimsøya er en av flere glade tørrfiskarbeidere som hadde innspurt i påsken. 

Foto: Myre Fiskemottak
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

Det skal ikke mange kuldegradene til før hengerne i Lofoten blir nervøse. Kombinasjonen av frost, vind og luftfuktighet gjør at regnestykket for effektiv kulde fort blir voldsomt. Årets kuldeperiode i februar og mars førte til at man selv ute på Røst måtte stanse henginga.
- Vi hadde opphold i fire- fem dager tidlig i mars, og det er sjeldent her ute, sier Olaf Pedersen hos Glea AS.

Lenger inn i Lofoten slår Ole Olsen hos Sufi AS fast at de mistet en hel måned hengetid, fra 20. februar til 20. mars.
- Det er meget uvanlig, og det er veldig uheldig. For da frosten endelig slapp taket var jo store deler av flåten ferdig med kvotene sine, sier Olsen, som regner med effekten av årets vinter blir et lavere hengekvantum totalt i Lofoten.

- Men det positive er jo at alle vet at det var mye fisk på lager ved årsskiftet, og hvis denne vinteren gir et redusert kvantum får vi den justeringen som trengs. De fleste planla nok å ta ned kvantumet uansett, og nå sørget vinteren for at de uansett måtte gjøre det. Dette vil få utslag for prisen, sier Olsen.

Han får støtte fra tørrfisktilvirker Helge Haug på Ballstad, som også peker på oppsiden som ligger i at et lavere kvantum kan slå positivt ut i forhold til markedet, og gjøre at tørrfisken som ligger på lager fra i fjor blir solgt unna.

Opprettet 09.04.2018 07:58. Sist oppdatert 09.04.2018 07:58

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS