×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Årets slappeste uke

Råfisklagets omsetning sist uke ende på 91,1 millioner kroner. Det er den laveste ukeomsetningen så langt i år. Men året under ett er omsetningen omtrent på fjorårsnivået.

Fiskeriene er for tiden inne i høysommermodus. Siste uke ble den slappeste så langt i år.

Torskeomsetningen har rett nok tatt seg noe opp, men det skyldes i hovedsak at man har begynt å produsere levendelagret torsk som er fisket tidligere i år. Dermed er produksjonen ikke gått helt i stå, selv om det er svært beskjedne kvantum som fiskes for tiden. 

Råfisklagets samlede omsetning var ved utgangen av uke 31 på 9,51 milliarder kroner. Det er 38,2 millioner lavere sammenlignet med samme tid i 2019. 

For utenlandske fangster er det en reduksjon på 185 millioner kroner, mens norske båter på sin side har økt omsetningen med 147 millioner kroner.  Av dette utgjør omsetningen av fryst råstoff 2.560 millioner kroner, mens ferskfiskomsetningen i tidsrommet var på 5.166 millioner kroner. 

På forsiden nå