×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Årsmøte i Råfisklaget i dag

I dag tirsdag klokka ti åpner styreleder Johnny Caspersen i Norges Råfisklag årsmøtet for 2019. Det vil denne gangen være fokus på arbeidet med å forebygge og kontrollere brudd på fiskerilovgivningen.

Det er ventet rundt 200 deltakere på årsmøtet i Norges Råfisklag. Vårt motiv er fra et av de foregående møtene. Foto: Dag Erlandsen

På årsmøtets første dag vil derfor fire innledere sette dagsorden. Det er statssekretær Roy Angelvik, fiskeridirektør Liv Holmefjord, førstestatsadvokat Lars Fause og Råfisklagets administrerende direktør Svein Ove Haugland.

- Det har vært fokus på temaet gjennom arbeidet til Fiskerikontrollutvalget. Derfor har vi valgt å gjøre dette til hovedtema på møtets første dag, sier Haugland til Kyst og Fjord.

Omsetningssjef Willy Godtliebsen og avdelingsdirektør Charles A. Aas vil tirsdag legge fram virksomhetsrapporten for 2018 og videre ta for seg pris – og markedssituasjonen i inneværende år.

Et høydepunkt denne første dagen vil utvilsomt bli utdelingen av den høythengende prisen som årets kvalitetsfisker.

På onsdag vil det være ordinære årsmøtesaker som dominerer.

Det er ventet at rundt 200 kommer til møtet. Styret, hele representantskapet og deler av administrasjonen vil være til stede.

I tillegg er det tradisjonen tro invitert en rekke gjester til årsmøtet.

På forsiden nå