×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Åtte båter får tråle raudåte

Fiskeridirektoratet har i dag delt ut tillatelser for tråling av raudåte i kystsonen.

Bilde fra tidligere fangst.  Foto: Calanus AS

Fiskeridirektoratet lyste i fjor ut fem nye avgrensede raudåtetråltillatelser i kategori 1 og fem nye raudåtetråltillatelser i kategori 2. Mens sistnevnte kategori er forbeholdt aktive fiskere, er det åpnet for at det i kategori 1 kan tildeles konsesjoner til foretak som ikke fyller deltakerlovens krav til eierskap av aktive fiskere.

Interessen var stor, med hele 35 søkere i de to kategoriene

Formålet med tildelingen er ifølge direktoratet å legge til rette for utvikling av kommersiell høsting av raudåte, samt legge til rette for norsk industriaktivitet og norske arbeidsplasser. 

Avgrenset raudåtetråltillatelse både i kategori 1 og 2 gir adgang til å høste raudåte med flytetrål i området nord for 62°N mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekote vest for 24°Ø.  Fartøy som er tildelt avgrenset raudåtetråltillatelse i kategori 1 kan ikke drive fiske eller fangst på andre bestander enn raudåte.

Fiskeridirektoratet har nå tildelt avgrenset raudåtetråltillatelse til åtte aktører.

Tildeling i kategori 1:         

  • Algen AS for «Ole Elvan»
  • KBH Shellfish Solutions AS for ombygging av et fartøy
  • Prima Blue AS for et nybygg

 Tildeling i kategori 2:         

  • Asbjørn Selsbane AS for «Asbjørn Selsbane» T-42-T
  • Arnøytind AS for «Arnøytind» T-8-S
  • Selvåg Senior AS for «Selvåg Senior» N-24-ME
  • Norli AS for «Quo Vadis» R-50-K
  • Espen Nilsen AS for «Edna Synnøyve» ST-18-F»

På forsiden nå