Kyst og Fjord

Advarer mot makrell

Fiskebåt advarer sterkt mot å la islandske- og grønlandske fartøy få levere makrell til norske mottak.

Fiskebåt ber myndighetene lukke dørene for islandsk- og grønlandsk makrell.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskebåt ber norske myndigheter om være restriktive med å la den islandske- og grønlandske flåten levere makrellen sin til norske mottak. Norges Sildesalgslag har mottatt innmelding frå et grønlandsk fartøy til sine auksjoner.
Utan avtale
I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet viser Fiskebåt til at Island og Grønland står utenfor kyststatsavtalen på makrell, samtidig som de driver et omfattande fiske etter makrell utenfor sine eine økonomiske soner.
- Vi regner med at bakgrunnen for de store kvotene, er at de vil posisjonere seg, slik at de får sikret seg en størst mulig del av kvotene ved en framtidig avtale med kyststatane, skriv administrerende direktør Audun Maråk  i Fiskebåt, i et brev til departementet.
Internasjonalt farvann
Fiskebåt mener det på prinsipielt grunnlag er uheldig at disse nasjonene øker innsatsen i internasjonalt farvann. Noe som kan gi ytterligere økning i  beskatningen av makrell, både fra nye nasjoner og nasjoner som tradisjonelt har fisket i dette området.
- Fiskebåt mener at den islandske og grønlandske fiskeflåten ikke skal få levere sine makrellfangstar til Norge, så lenge de krever en urettmessig stor del av makrellkvoten, og velger å stå utenfor en kyststatsavtale, skriv Maråk i brevet.
Fiskebåt ber derfor myndighetene om straks å iverksette tiltak for å stanse leveranser av denne fisken til norske havner.

Opprettet 12.09.2017 08:12. Sist oppdatert 12.09.2017 08:12

Kommenter via Facebook

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

Fortsatt snurrevad-forbud Det generelle forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene står ved lag.

Gir føringstilskudd for slog Innenfor en ramme på en halv million kroner, kan Norges Råfisklag nå gi tilskudd for frakt av slog til produksjon.

Var på vei til Danmark Fisketraileren som søndag tok fyr på toppen av Kåringen nær Lødingen, var på vei til Danmark.

Rolig i kolmulefisket Med hovedflåten i loddemodus, har det kun vært noen få båter i aktivitet på kolmula.

Knalluke på lodda En knalluke på loddefiske på Island med hele 37.900 tonn i journalen.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS