×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Alle om bord i Hermes er friskmeldt

Samtlige 19 som var om bord på tråleren Hermes er friskemeldt etter at de måtte avbryte et tokt for Fiskeridirektoratet med mistanke om Covid-19 utbrudd.

Ingen om bord i tråleren Hermes hadde Covid-19. Tråleren settes dermed inn i normal drift igjen.

Tre av mannskapet hadde symptomer på luftveisinfeksjoner, og man valgte derfor umiddelbart å avbryte det pågående toktet i Barentshavet.

Tråleren gikk opp til Tromsø der det lokale smittevernsapparatet ble koblet inn, samtidig som båten ble lagt i frivillig karantene.

Nå foreligger svarene på testene som ble tatt, og viser at samtlige 19 om bord testet negativt på Covid-19.

Rederiet er selvsagt svært fornøyd, og Hermes er nå tilbake i normal drift i Nordsjøen.

På forsiden nå